Bezpečnost potravin

Potravinářský úterek: Doplňky stravy z pohledu SZPI

Vydáno: 13. 9. 2023
Autor: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Foto: Shutterstock

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 26. září 2023 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma: „Doplňky stravy z pohledu SZPI“.

Přednášející: Ing. Miriam Bellofattová
vedoucí oddělení Národních kontaktních míst, SZPI

ABSTRAKT
Doplňky stravy lze považovat za velmi specifickou komoditu. Ačkoli vzhledem často připomínají léčiva, jedná se o potraviny, které musí být při uvádění na trh v souladu s potravinářskou legislativou.

Přednáška je zaměřena na problematiku doplňků stravy z pohledu dozorového orgánu – SZPI. Posluchači budou v úvodu seznámeni s obecnými fakty, jako je definice doplňků stravy, jejich formy, účel použití a dále s legislativními požadavky na složení, označování a informační povinnost.
Další část se věnuje problematice rostlinných doplňků stravy v současnosti a zároveň se zamýšlí nad jejich budoucností v EU. Třetí část nabídne přehled zkušeností z kontrol SZPI, včetně konkrétních příkladů nejzávažnějších zjištění a dále přiblíží některé ústředně řízené kontroly zaměřené na přítomnost deklarovaných účinných látek nebo naopak látek v doplňcích stravy zakázaných.
Následovat bude část zaměřená na kontrolu doplňků stravy nabízených přes internet, která má svá specifika. Internet je sám o sobě velkým tržištěm a najdeme zde nejen řádné nabídky doplňků stravy v e-shopech i e-lékárnách, ale i nabídky zcela pochybných prodejců, často sídlících mimo EU.

Prezentace ukáže možnosti a nástroje SZPI při kontrole potravin na internetu včetně několika příkladů z doby pandemie Covid 19. Poslední část pak ukáže, že současná problematika „dvojí kvality potravin“ se týká i doplňků stravy, a jak v takových případech probíhá kontrola SZPI.

Účast na akci není vázána na vložné ani na předběžné účastnické přihlášení – registrace proběhne až na místě.
Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz,

Zdroj: ÚZEI