Bezpečnost potravin

Potravinářská komora je znepokojena „solnou aférou“ v Polsku

Vydáno: 6. 3. 2012
Autor: PK ČR

Zpráva Potravinářské komory ze dne 5. 3. 2012.

Informace o dlouholetém používání posypové soli při výrobě polských potravin, které proběhly v médiích, vyvolávají oprávněné a zásadní pochyby o bezpečnosti polských potravin. Situace je o to závažnější, že o využívání posypové soli v potravinářském průmyslu v Polsku informovala média již v průběhu minulého týdne. Dosud neexistuje oficiální vyjádření polské strany, ani seznam výrobců, kteří posypovou sůl ve výrobě využívali.

Vzhledem k tomu, že dle informací polských médií tuto technickou sůl využívalo široké spektrum podniků, mlékárnami počínaje, přes masokombináty až po výrobce pečiva. Existují obavy, že takto kontaminované výrobky byly dováženy i na český trh. Naprosto zásadním požadavkem by tedy mělo být zveřejnění seznamu producentů a tím pádem identifikace eventuálních dovozů do ČR.

V této souvislosti Potravinářská komora opakovaně upozorňuje na rizika plynoucí z nákupu zahraničních potravinářských výrobků, což se polskou „solnou aférou“ opět potvrzuje. Spotřebitelé by měli dávat přednost českým výrobkům od renomovaných výrobců namísto výrobků dovozových s nejistým původem a jak vidno i s možným velkým zdravotním rizikem.

Potravinářská komora ČR zároveň v této souvislosti vyzývá příslušné dozorové orgány k okamžité a intenzivní kontrole potravinářských výrobků dovezených z Polska. Zároveň apeluje na státní orgány, aby v případě nezveřejnění jasného stanoviska a seznamu postižených výrobců polskou stranou reagovali na tuto skutečnost okamžitým zastavením dovozů polských potravin do ČR, protože je zde zjevné zdravotní riziko pro české spotřebitele. Nákupům polských surovin by se měli vyhnout i čeští zpracovatelé.

Více informací:

Oddělení komunikace a vnějších vztahů 
Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí 
tel.: 296 411 184, 602 704 859 
e- mail: vecerova@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz