Bezpečnost potravin

Posuzování bezpečnosti nanomateriálů v potravinách (praktický manuál)

Vydáno: 9. 6. 2011
Autor:

Prezentace na workshopu, který se uskutečnil 13.–15.4.2011 v Cascais (Portugalsko) k manuálu pro výrobce.

Pracovní skupina pro potraviny nového typu a nanotechnologii ILSI Europe vytvořila v roce 2008 expertní skupinu pro otázky týkající se posuzování bezpečnosti nanomateriálů v potravinách. Záměrem uvedené skupiny bylo vytvořit pro průmysl jasnou a praktickou příručku zaměřenou na posuzování bezpečnosti potravin, které mohou obsahovat zpracované nanomateriály (ENMs), tak, aby se zajistilo, že všechny materiály nanorozměrů s potenciálními novými riziky se budou odpovídajícím způsobem identifikovat a testovat.
Na workshopu, který se uskutečnil ve dnech 13.–15.4.2011 v Portugalsku, proběhla kritická diskuse k návrhu příručky vypracované expertní skupinou ILSI Europe a navrhovanému postupu posuzování bezpečnosti zpracovaných nanomateriálů. Program workshopu. Připomínky z workshopu byly použity pro zapracování do konečné podoby příručky.

K dispozici jsou následující prezentace z workshopu:

Úvod do ILSI Europe
Nanotechnologie – velký problém?
Regulační rámec pro nano v potravinách v EU
Praktický návod na posuzování bezpečnosti ENM v potravinách
Posuzování bezpečnosti nano v potravinách: potenciální aplikace v potravinách
Nano-specifické problémy: “hotspots” u potravin?
Předběžné úvahy o posuzování rizika z ENM v potravinách
Charakterizace a rozhodovací strom
Víceúrovňový přístup pro posuzování rizika ENM v potravinách
Vliv matrice potraviny na posuzování rizika ENM

Zdroj: ILSI Europe