Bezpečnost potravin

Postoje spotřebitelů ke GM potravinám

Vydáno: 26. 11. 2009
Autor:

Zpráva Národního střediska pro sociální výzkum ve Velké Británii. Informace FSA o GM potravinách.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) uveřejnil dne 25.11.2009 výsledky výzkumného projektu, který se zabýval vyšetřováním postojů veřejnosti ke genetickým modifikacím. K výsledkům této zprávy bude přihlížet nezávislá řídicí skupina, která byla zřízena v rámci FSA za účelem vedení dialogu s veřejností ke GM potravinám.
Vyšetřování postojů společnosti provádělo Národní středisko pro sociální výzkum (National Centre for Social Research, NatCen), tj.nezávislá výzkumný organizace.
Postoje veřejnosti je GM nejsou neměnné, v důsledku diskusí došlo ve společnosti od roku 2003, kdy se vláda již na GM dotazovala, ke změně názorů.
FSA se zavázal, že bude spotřebitele pravdivě informovat na základě vědeckých důkazů. To napomůže tomu, že lidé budou mít pro výběr potravin dostatek informací. Výzkum NatCen odhalil, že existují různé úrovně chápání GM potravin. Postoje ke GM potravinám jsou komplexní. Pro různé faktory je třeba vážit rizika i prospěch. Více informací je ve zprávě NatCen (viz příloha).
 
Příloha: NatCen: Exploring attitudes to GM food (pdf, 1 MB, 88 stran)
 
Řídicí skupina pro vedení dialogu ke GM potravinám byla zřízena v rámci FSA v listopadu 2009. Posláním této skupiny ve řídit dialog s veřejností a zajistit, že spotřebitelé budou mít potřebné informace o GM potravinách pro rozhodování při nákupu potravin. Více informací o řidicí skupině je zde.
 
 
Zdroj: FSA