Bezpečnost potravin

Poradní skupina potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin

Vydáno: 23. 5. 2011
Autor:

Legislativní základ, složení, zasedání pracovních skupin. Opětovné zavedení zpracovaných živočišných proteinů z nepřežvýkavců do řetězce krmiv.

Dne 6. srpna 2004 Komise schválila rozhodnutí 2004/613/ES na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin a k tomuto rozhodnutí vydala sdělení Komise ohledně vytvoření poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a o zavedení konzultačního postupu v oblasti potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin prostřednictvím reprezentativních subjektů na evropské úrovni.
Poradní skupina, kterou tvoří zainteresované subjekty (farmáři, výrobci potravin, obchodníci, spotřebitelské organizace aj.), má radit Evropské komisi v problematikách, které souvisejí s politikou bezpečnosti potravin. Skupina se schází většinou dvakrát za rok na plenárních zasedáních, kde se diskutuje o všeobecných politických problémech, o které se zajímá všech 36 členských organizací nebo v pracovních skupinách, kde se řeší spíše technické problémy. Do pracovních skupin poradní skupiny se mohou zapojit další specializované federace EU i experti.
Seznam členů poradní skupiny (viz část A a část B rozhodnutí Komise 2004/613/ES).
Ve shodě s článkem 4(5) rozhodnutí 2004/613/ES skupina schválila vnitřní předpisy pro svou činnost.
Problematiky projednávané v pracovních skupinách. Dne 23.5.2011 se koná zasedání pracovních skupin, které se budou zabývat možným opětovným zavedením zpracovaných živočišných proteinů (PAP) získaných z nepřežvýkavců do řetězce krmiv. Program zasedání.