Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Poradní skupina potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Poradní skupina potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin

Vydáno: 23.5.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Legislativní základ, složení, zasedání pracovních skupin. Opětovné zavedení zpracovaných živočišných proteinů z nepřežvýkavců do řetězce krmiv.
Dne 6. srpna 2004 Komise schválila rozhodnutí 2004/613/ES na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin a k tomuto rozhodnutí vydala sdělení Komise ohledně vytvoření poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a o zavedení konzultačního postupu v oblasti potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin prostřednictvím reprezentativních subjektů na evropské úrovni.
Poradní skupina, kterou tvoří zainteresované subjekty (farmáři, výrobci potravin, obchodníci, spotřebitelské organizace aj.), má radit Evropské komisi v problematikách, které souvisejí s politikou bezpečnosti potravin. Skupina se schází většinou dvakrát za rok na plenárních zasedáních, kde se diskutuje o všeobecných politických problémech, o které se zajímá všech 36 členských organizací nebo v pracovních skupinách, kde se řeší spíše technické problémy. Do pracovních skupin poradní skupiny se mohou zapojit další specializované federace EU i experti.
Seznam členů poradní skupiny (viz část A a část B rozhodnutí Komise 2004/613/ES).
Ve shodě s článkem 4(5) rozhodnutí 2004/613/ES skupina schválila vnitřní předpisy pro svou činnost.
Problematiky projednávané v pracovních skupinách. Dne 23.5.2011 se koná zasedání pracovních skupin, které se budou zabývat možným opětovným zavedením zpracovaných živočišných proteinů (PAP) získaných z nepřežvýkavců do řetězce krmiv. Program zasedání.
Zdroj: Evropská komise
Řídicí výbory Evropské komise pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021