Bezpečnost potravin

Pomozte nám včas odhalit výskyt škůdců a původců chorob rostlin

Vydáno: 18. 11. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

V důsledku klimatické změny a globalizace obchodu vzniká zvýšené riziko průniku nepůvodních škůdců a původců chorob rostlin na naše území. Pro jejich včasnou a úspěšnou regulaci je zásadní co nejdříve zjistit ohniska jejich výskytu. Ústřední kontrolní a zkušební stav zemědělský (ÚKZÚZ) proto spouští rozšířený systém pro oznamování podezření z výskytu škodlivých organismů a obrací se na širokou veřejnost s žádostí o pomoc při odhalování přítomnosti nežádoucích invazních „vetřelců.“

Jedná se o oznamování karanténních a invazních škůdců a původců chorob rostlin, kteří kromě přímých škod na výnosu a kvalitě zemědělské a lesnické produkce mohou způsobit snižování biodiverzity v naší krajině.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o opatřeních proti škodlivým organismům rostlin je oznamování podezření na výskyt v EU karanténních škodlivých organismů rostlin povinné, a v České republice je adresátem takových oznámení ÚKZÚZ.

ÚKZÚZ z pozice národní organizace rostlin v České republice provádí na základě zmíněné legislativy průzkumy výskytu karanténních a dalších v ČR nepůvodních škodlivých organismů.

Aktuální výsledky pravidelně zveřejňuje prostřednictvím webových stránek, tiskových zpráv, sociálních sítí a aplikace Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ (RLP). RLP uvádí detailní popisy, příznaky napadení a fotografie škodlivých organismů. 

Seznam škodlivých organismů, pro které platí oznamovací povinnost, je zveřejněn na webových stránkách ÚKZÚZ.

Nově je zveřejněn systém oznamování podezření na výskyt rizikových patogenů a škůdců včetně rozšíření o možnost zasílání potřebných informací prostřednictvím on-line formuláře z RLP.

ÚKZÚZ se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při odhalování přítomnosti těchto nežádoucích invazních škodlivých organismů.

Pokud kdokoliv zjistí podezření na přítomnost neznámého původce choroby rostlin nebo škůdce nebo neobvyklé příznaky napadení neznámým patogenem či škůdcem na rostlinách, prosíme o oznámení takového případu. Každá taková informace je pro nás velmi cenná a napomůže i díky Vám uchránit naši krajinu, zemědělství a lesní hospodářství před nepříznivými dopady způsobenými zavlečenými škodlivými organismy rostlin,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka. 

ÚKZÚZ bude na každé oznámení bezprostředně reagovat, informaci prověří a následně sdělí konečný výsledek. Všechna tato zjištění jsou zároveň využívána pro nastavení fytosanitárních opatření proti zavlékání těchto nebezpečných škodlivých organismů do EU.

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

 

Zdroj: ÚKZÚZ