Bezpečnost potravin

Pokroky v monitorování a regulaci virů v potravinovém řetězci

Vydáno: 4. 7. 2011
Autor:

Konference, která se uskuteční ve dnech 5.–7.9.2011 v Ljubljani (Slovinsko) v rámci projektu VITAL.

VITAL (Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains) je projekt 7. rámcového programu V&I  podporovaného Evropskou komisí.
V rámci projektu VITAL se uskuteční ve dnech 5.–7.9.2011 konference, která bude zahrnovat symposium, školicí kurzy (Monitoring virů v potravinovém řetězci; Jak regulovat viry v potravinovém řetězci na základě principů HACCP)  a workshop.
Program konference
Informační leták

Více informací je na www.eurovital.org.

Zdroj: FERA

Související projekt
COST 929 – ENVIRONET: A European Network for Environmental and Food Virology