Bezpečnost potravin

Podpořit potravinovou soběstačnost České republiky. To je hlavním záměrem mimořádného 10. kola PRV

Vydáno: 9. 7. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) spouští od 14. července příjem žádostí do mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV), ve kterém je celkem 3,4 miliardy korun. Hlavním cílem je zvýšit potravinovou soběstačnost České republiky. Peníze z PRV bude nově možné čerpat i na tvorbu e-shopů a internetových stránek.

Celkem 3,4 miliardy korun z mimořádného kola je určeno hlavně na posílení soběstačnosti citlivých zemědělských sektorů. K nim patří pěstování ovoce a zeleniny, brambor, chmele, révy vinné, chov prasat, ovcí, koz a drůbeže a na zpracování zemědělských produktů. Peníze se dají použít mj. na stavbu stájí, skladů ovoce a zeleniny a nákup strojů pro rostlinnou výrobu.

MZe upravilo pro 10. kolo PRV pravidla tak, aby lépe reagovala na krizovou situaci způsobenou pandemií koronaviru a k zemědělcům a potravinářům se co nejrychleji dostala hotovost. Nově tak budou moci čerpat příspěvky i zpětně na výdaje učiněné od letošního 12. března, zatímco ve standardních kolech jsou výdaje způsobilé až od data zaregistrování žádosti o dotaci. Mimořádně v tomto kole mohou žadatelé získat zálohu, a to až do výše 50 % dotace. Otevírá se možnost pro čerpání dotací na nákup aut pro rozvoz potravin i krmiv a na zřízení e-shopů a internetových stránek. MZe tak chce podpořit místní trhy i prodej přes internet, který v době koronavirových opatření začali lidé využívat častěji. 
 

Podpory 10. kola PRV

operace

Alokace (Kč)

Investice do zemědělských podniků

1 800 000 000

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 600 000 000

Celkem

3 400 000 000

 

Podepsána jsou už i Pravidla 11. kola PRV, které potrvá od 6. do 27. října. Zaměřené je hlavně na obnovu lesů. Dotace jsou ale přichystány například i pro mladé zemědělce, vzdělávací akce a na podporu agroturistiky. Celkem MZe rozdělí v 11. kole přes 1,3 miliardy korun.
 

Předběžná výše podpory 11. kola PRV

operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

40 000 000

Informační akce

15 000 000

Lesnická infrastruktura

260 000 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců

240 000 000

Investice do nezemědělských činností

280 000 000

Podpora agroturistiky

100 000 000

Obnova lesních porostů po kalamitách

287 500 000

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

37 500 000

Přeměna porostů náhradních dřevin

110 000 000

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv  (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství