Bezpečnost potravin

Po projektu FLABEL následuje projekt CLYMBOL

Vydáno: 7. 2. 2013
Autor: sukova1

Na projektu CLYMBOL (2012 – 2016), který zkoumá spotřebitelskou odezvu značek odkazujících na vliv na zdraví, se podílí 14 evropských států.

Jedním z výsledků 3,5letého evropského projektu FLABEL (2008 – 2011, 7. rámcový program) je závěr, že zdravotní motivace je významným podnětem k využívání údajů o výživové hodnotě. Také je důležité, aby údaje o výživové hodnotě byly uváděny jednotně, a tím byly pro spotřebitele jednoduchou pomůckou.
Na projekt FLABEL navazuje projekt CLYMBOL (Role of health related claims and symbols in consumer behaviour), který začal v září 2012. Do r. 2016 má 14 evropských týmů zkoumat otázku, zda spotřebitel dává při nákupu přednost značce zaměřené na zdraví.
Na projektu jsou zúčastněny univerzity Oxford, Wageningen, Kodaň a další instituce. Empirické studie budou prováděny ve spolupráci s řetězcem Globus. V projektu jsou mj. plánovány studie „eyetracking“, při nichž je zaznamenána okamžitá reakce spotřebitelů a vyhodnoceny tzv. panelové údaje. Příslušné osoby mají být následně v pravidelných intervalech dotazovány k příslušnému tématu.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 109, 2013, č. 1, s. 5