Bezpečnost potravin

Pesticidy – souhrnné informace

Vydáno: 16. 11. 2015
Autor: SZÚ

Informace Státního zdravotního ústavu k pesticidům: biocidním přípravkům a přípravkům na ochranu rostlin.

Pod pojem pesticidy se zahrnují :

a) přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1107/2009;

b) biocidní přípravky, jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Zdroj: Směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

Biocidní přípravky – informace

                                                                                  Přípravky na ochranu rostlin – informace 

Zdroj:  Státní zdravotní ústav