Bezpečnost potravin

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat o distribuci do úložiště

Vydáno: 28. 6. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Přípravky vyrobené od 1. 7. 2023 musí být označené 2D kódem a distributoři těchto přípravků musí zasílat údaje o jejich distribuci do úložiště dat.

Novela zákona o rostlinolékařské péči zavádí mimo jiné povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele 2D kódy a distributorům těchto přípravků povinnost zasílat údaje o distribuci těchto přípravků do úložiště dat. Povinnost označení předepsaným 2D kódem a povinnost zasílat data do úložiště se vztahuje pouze na přípravky vyrobené od data účinnosti novely zákona, tedy od 1. 7. 2023. 

Specifikaci 2D kódu a způsob zasílání údajů do úložiště dat stanoví prováděcí právní předpis, tedy vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, jejíž novelizace zohledňující tyto změny byla dne 27. 6. 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 200/2023 Sb.

Více informací k tomuto tématu lze získat na webu ÚKZÚZ.

Mgr. Petra Hrabčáková, Ph.D., zástup tiskové mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ