Bezpečnost potravin

Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí “Léky, potraviny a naše zdraví” 2018

Vydáno: 7. 11. 2018
Autor: Fórum zdravé výživy

Konference se konala 17. 10. 2018 v Praze 4, v Institutu klinické a experimentální medicíny.

Letošní Celostátní odborná konference je za námi. Letos jsme se věnovali tématu “Léky, potraviny a naše zdraví”. Odborný program otevřel svým sdělením prof. Bultas, který hovořil o nejčastějších lékových interakcích. Na něj navazovala přednáška o interakcích potravin a léků doc. Piťhy. První blok přednášek uzavírala doc. Schulzová se sdělením, které osvětlovalo jednotlivé pojmy – potraviny, nutraceutika, funkční potraviny apod.  

Po krátké přestávce následoval druhý blok, který sestával z dvou přednášek. Tou první bylo sdělení Mgr. Starnovské k problematice stravy v souvislosti s antikoagulační léčbou, tedy i stálý evergreen strava a Warfarin. Druhá přednáška se týkala problematiky střevního mikrobiomu a potravin, léků a nutraceutik, které je ho mohou ovlivnit. Přednesl ji doc. Kohout.

Po obědě řešil RNDr. Suchánek v rámci své přednášky význam nutraceutik ve výživě sportovců. Byla to první přednáška posledního bloku. Nasledovalo sdělení E. Chocenské o bylinkách, zda je vnímat jako potravinu nebo jako léčivo. Předposlední přednáška zazněla z úst prof. Dostálové a týkala se superpotravin, a jestli jsou opravdu SUPER, jak se mnohdy uváděno. Poslední sdělení, kterého se ujala Mgr. Starnovská, patřilo potravinám, a to jejich “rozboru” od tabulek až po chvíli, kdy se dostávají na náš talíř. A o všem, co tuto cestu, a tedy i výsledný efekt, může ovlivnit.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem a podnětné diskuse. Velké díky patří všem přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dali k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu. V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

Odborný program:

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:45      Nejčastější lékové interakce
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie 3. LF UK

9:45 – 10:25    Interakce léků a potravin
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., 2. LF UK FN Motol, IKEM, FZV  

10:25 – 11:05  Pojmy – potraviny, funkční potraviny, potraviny pro zvl. výživu, nutraceutika
Doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

11:05 – 11:35 Přestávka

11:35 – 12:15  Strava při užívání Warfarinu a dalších koagulancií
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

12:15 – 12:55  Potraviny, nutraceutika a léky užívané k ovlivnění střevního mikrobiomu Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D, TN Praha, FZV

12:55 – 13:55 Přestávka, oběd

13:55 – 14:35  Nutraceutika/doplňky stravy ve výživě sportujících ano či ne? RNDr. Pavel Suchánek, Fitbee, FZV

14:35 – 15:15 Bylinky – potraviny nebo léky?
Eva Chocenská, TN Praha

15:15 – 15:55  Jsou superpotraviny opravdu super?
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV

15:55 – 16:35  Potraviny od tabulek, po žaludek a ještě dál
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

16:35              Závěr, zakončení konference

 

Zdroj: Fórum zdravé výživy

 
Foto: Shutterstock