Bezpečnost potravin

Odborný seminář „Realizace následných ochranných opatření na území po radiační havárii“ na Ministerstvu zemědělství

Vydáno: 27. 9. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Foto: Shutterstock

Na Ministerstvu zemědělství se uskutečnil odborný seminář „Realizace následných ochranných opatření na území po radiační havárii“. Semináře, který byl pořádán Ministerstvem zemědělství, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany, se zúčastnilo kolem 100 účastníků.

V pondělí 25. září 2023 byl na Ministerstvu zemědělství pořádán v pořadí druhý ročník odborného semináře s názvem „Realizace následných ochranných opatření na území po radiační havárii“, který byl určen pro odborné pracovníky ze státní a výzkumné oblasti.

V prvním bloku měli posluchači možnost si vyslechnout řadu zajímavých přednášek týkajících se Národního radiačního havarijního plánu nebo strategie řízení území po radiační havárii. Zástupce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) ve svém příspěvku poukázal na praktický příklad obnovy území po radiační havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011.

Druhý blok prezentací byl zaměřen zejména prakticky, a to na optimalizaci postupů a opatření v rostlinné a živočišné výrobě po jaderné havárii a jak je možné postupovat v rámci likvidace radiačně kontaminované biomasy.

V třetím, odpoledním, bloku přednášející poskytli publiku zajímavé informace o inovativních metodách detekce velmi nízkých koncentrací radionuklidů v rámci hodnocení pitné vody při jaderné havárii a představili také několik projektů zaměřených na ochranu a podporu obyvatelstva v případě mimořádných jaderných a radiačních událostí.

Semináře se zúčastnilo kolem 100 posluchačů, kteří si odnesli aktuální zajímavé a praktické informace z oblasti jaderné a radiační ochrany.


Níže jsou uvedeny jednotlivé prezentace ze semináře:

Program semináře naleznete ZDE