Bezpečnost potravin

Odborné setkání – Vím, co jím a piju

Vydáno: 24. 10. 2013
Autor: berankova1

Třetí odborné setkání iniciativy „Vím, co jím a piju“ se uskuteční ve středu 13. 11. 2013 v Brně.

Třetí odborné setkání iniciativy Vím, co jím a piju „Podpora zdravého životního stylu — příležitost pro potravinářské společnosti“ se uskuteční ve středu 13. listopadu 2013 od 13:00 hodin v Hotelu Voroněž, Brno.

Předběžný program:

  • Přístup WHO a Ministerstva zdravotnictví ČR ke zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (přednášející bude upřesněn)
  • Proč vyrábět nutričně hodnotné potraviny? PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., dietoložka
  • Zdravý životní styl – výzva pro potravinářské společnosti, doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
  • Front-of-pack labelling in Europe and impact in the Netherlands. (Mezinárodní souvislosti) Renatte Georgescu, The Choices Programme – v angličtině, překlad bude k dispozici
  • Představení aktivit iniciativy Vím, co jím a piju
  • Prezentace průzkumu: Značky kvality z pohledu potravinářských společností
  • Značení potravin logem Vím, co jím – zkušenosti obchodníků a výrobců

Podrobný program a více informací o setkání najdete zde.

 

 

Účast na   odborném setkání není vázána na registrační poplatek.  
Registrace je nutná z důvodu omezeného počtu míst a platná po potvrzení ze strany iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s.

Ohlédnutí za 2. odborným setkáním – Jak zdravě vyrobit a prodat: článek

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. pohovořila během  své přednášky na téma Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR. Smyslem a posláním výživových doporučení je předejít zdravotním rizikům, která ze současného výživového chování české veřejnosti vyplývají a dále pomoci obyvatelstvu, aby se jeho zdravotní stav dále nezhoršoval, ale naopak se opět díky ozdravění diety vrátil k pozitivnímu vývojovému trendu. Prof. Dostálová také upozornila, že ve sdělovacích prostředcích se často šíří řada nesprávných informací o výživě.

Informace na obalech potravin jsou stále důležitější, uvedlo to tak 57 % z téměř 11.000 respondentů unikátního průzkumu. Nejčastěji nakupující hledají datum trvanlivosti a potom hned složení produktu. Méně často ale výživové hodnoty. Což je potřeba změnit. „Paradoxní je, že zatímco lidé se při výběru potravin obávají nejvíce emulgátorů a dalších přídatných látek, mezi odborníky je za největší hrozbu považována výživová skladba. Lidé by proto více měli hledět na nutriční hodnoty. Nevhodně sestavený jídelníček je totiž příčinou řady onemocnění, jako jsou srdečně-cévní choroby, diabetes 2. typu, nadváha, obezita,“ upozorňuje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., odborná poradkyně iniciativy Vím, co jím a piju.

Bližší informace:
Lucie Gonzálezová
Tel: 602 259 365
e-mail: l.gonzalez@vimcojim.cz
www.vimcojim.cz