Bezpečnost potravin

O značku Regionální potravina přišel Horecký jablečný zákusek

Vydáno: 29. 11. 2019
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF

O značku Regionální potravina Středočeská přišel Horecký jablečný zákusek, který vyrábí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou. Výrobce nesplnil podmínky uvedené v Technické dokumentaci výrobku. Pochybení zjistila při své kontrole Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Značku Regionální potravina získávají každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Jedná se o produkty vyrobené v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ji administruje.

Z pravidelných kontrol dozorových orgánů (Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa) u výrobků oceněných značkou kvality Regionální potravina vyplývá, že se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. Pokud dozorová organizace zjistí jakoukoli nesrovnalost, SZIF situaci okamžitě řeší. V případě závažného pochybení značku odebírá a informuje veřejnost. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Horecký jablečný zákusek, který vyrábí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou, získal ocenění Regionální potravina Středočeská v roce 2017. Zvítězil v kategorii Cukrářské výrobky včetně cukrovinek. Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistila, že výrobce nesplnil podmínky, ke kterým se zavázal v Technické dokumentaci výrobku.

Nepravdivý původ surovin se týkal mouky, jablek a rumu. Jablka pocházela z Rakouska a nikoli od místních dodavatelů. V případě hladké mouky se ukázalo, že uvedený výrobce není registrovaný u SZPI ani v jiných veřejně dostupných registrech. Co se týká rumu, výrobce místo této ingredience používal tuzemák, což je náhražka pravého rumu a na trh se neuvádí pod označením rum. Dále se prokázalo, že výrobce používal kakao a rostlinný krém, které v žádosti neuvedl.

Při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky se mohou spotřebitelé, ať už se jedná o značky KLASA, Regionální potravina nebo BIO, obrátit na infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět se obratem řeší a předává dozorovým orgánům k prošetření. Cílem SZIF je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

 
Zdroj: SZIF