Bezpečnost potravin

Nucených porážek zvířat přímo na hospodářstvích v posledních letech přibývá, přístup chovatelů se zlepšuje

Vydáno: 14. 11. 2023
Autor: SVS

Zdroj: SVS

Tisková zpráva SVS – V posledních letech výrazně přibývá případů, kdy jsou zvířata poražena nutnou porážkou mimo jatka (v místě chovu). Zatímco v roce 2018 bylo takto poraženo v ČR lehce přes 1000 kusů zvířat, v dosavadním průběhu letošního roku již tento počet převýšil 6000 kusů. Tato skutečnost svědčí o zodpovědnějším přístupu chovatelů ke zvířatům, jež nemohou být bez utrpení přepravena na jatka.

Zvířata se zdravotním problémem, jenž brání jejich převozu na jatka, mají být dle legislativy poražena či utracena v místě chovu. Přesto se v rámci svého dozoru SVS stále setkává s případy, kdy se na jatka přepravují zvířata, která by kvůli dodržování zásad welfare cestu absolvovat neměla.

Právě na tuto skutečnost se zaměřila nedávná kontrola Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj ve spolupráci s Policií ČR. KVS si chtěla prověřit, zda chovatelé neposílají na jatka nemocná zvířata, která již nemusí být schopna přepravy. V zastaveném vozidle byl přepravován jeden kus již poraženého skotu. Porážka na farmě z důvodu dodržení welfare zvířete byla provedena faremním zootechnikem s veterinárním vzděláním, což legislativa plně umožňuje. Zvíře bylo na farmě za dozoru soukromého veterinárního lékaře omráčeno, následně vykrveno, a pak teprve byla zahájena přeprava na nejbližší jatka.

„K poraženému zvířeti byly doloženy veškeré povinné dokumenty. Chovatel skotu správně vyhodnotil, že kráva s akutně pobíhajícím onemocněním nebyla schopna přepravy a na nejbližších jatkách si domluvil její přejímku již v poraženém stavu. Kontrolou KVS tak nebylo zjištěno žádné porušení. Popsaný případ lze považovat za příklad správné chovatelské praxe pro oblast welfare zvířat,“ uvedla ředitelka KVS pro Jihomoravský kraj Jana Kozáková.

Počty hospodářských zvířat poražených mimo jatky nucenou porážkou:

Rok201820192020202120222023
(do 10. 11.)
Počet poražených zvířat1 0693 5565 3874 7565 5506 564


Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS