Bezpečnost potravin

Nový plánovaný balíček legislativních opatření Evropské komise

Vydáno: 17. 6. 2013
Autor: sukova1

Dne 6. května 2013 přijala Evropská komise plán reforem - balíček opatření - na zjednodušení a zdokonalení legislativy.

V současné době je v EU problematika týkající se potravinového řetězce upravována téměř 70 předpisy. Balíček reforem přijatý 6. května má snížit jejich počet na pět a rovněž omezit administrativní formality pro zemědělce, chovatele a provozovatele potravinářských podniků (producenty, zpracovatele a distributory) tak, aby mohli svou profesi snáze provozovat.

Hlavními tématy jsou:
– úřední kontrola,
– zdraví zvířat,
– zdraví rostlin,
– rozmnožovací materiál rostlin.

K balíčku se postupně vyjádří další orgány EU, především Evropský parlament a Rada, které k němu zaujmou ve stanovené době svá stanoviska. Očekává se, že balíček vstoupí v platnost v roce 2016.

Europa: Press Release RAPID (IP/13/400)