Bezpečnost potravin

Novela zákona o ekologickém zemědělství sníží administrativní zátěž zemědělců

Vydáno: 21. 4. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2011.

Konkrétní pravidla ekologického hospodaření se výrazně nemění, hlavní změny jsou administrativní a mají přispět k lepšímu fungování celého systému ekologického zemědělství. Zjednoduší se například národní legislativa, zkvalitní kontrolní systém a upraví vydávání výjimek z pravidel ekologického zemědělství. Novela zákona o ekologickém zemědělství reaguje na změny v  evropské legislativě, které nastaly od roku 2009.
Hlavním cílem novely zákona je zjednodušit národní legislativu ekologického zemědělství a vypustit ta ustanovení, která už upravuje evropská legislativa. Je to náš další krok ke snížení byrokracie. Zjednoduší se také registrace nových ekologických zemědělců a zruší se správní poplatek tisíc korun za podání žádosti o registraci,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.
Ekologičtí zemědělci se musí podřídit speciálním kontrolám. Mohou si však vybrat podle svého uvážení jednu ze tří ministerstvem pověřených kontrolních organizací. S ní uzavírají smlouvu, kterou mohou později vypovědět a přejít k jiné kontrolní organizaci. Zákon nově stanovuje ekologickým zemědělcům lhůtu 30 dnů od vypovězení smlouvy s původní kontrolní organizací do uzavření smlouvy s novou kontrolní organizací. V případě nedodržení této lhůty hrozí, že o registraci ekologického zemědělce přijdou.
V rámci zkvalitnění dozoru nad činností kontrol může nově Ministerstvo zemědělství kontrolním organizacím v případě zjištěného pochybení uložit pokutu až do výše 250 000 Kč. Podle nové evropské legislativy již nesmí kontrolní organizace vydávat výjimky z pravidel ekologického zemědělství, proto je nově bude vydávat Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jedná se například o výjimky na použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství, nebo na nákup zvířat pocházejících z konvenčních farem pro doplnění ekologického stáda.
Jsem přesvědčen, že tento novelizovaný zákon pomůže splnit hlavní cíl nového Akčního plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015. Tím je dosáhnout podílu patnácti procent ekologického zemědělství do roku 2015 a šedesátiprocentního podílu českých biopotravin na trhu s biopotravinami,“ dodal ministr Fuksa.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe