Bezpečnost potravin

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

Vydáno: 13. 1. 2014
Autor: MZe

Informace MZe ze dne 13. 1. 2014.

Od 1. ledna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Ministerstvo zemědělství o nich přináší stručnou informaci zpracovanou odborníky MZe.

Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

Vyhláška stanoví výši paušální částky nákladů na roky 2014 a 2015, přičemž snižuje výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky ze 185 Kč na 150 Kč. Vyhláška aktualizuje výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly, kde oproti rokům 2012 a 2013 upřesňuje účtování výše náhrady nákladů u produktů vážících více než 6 a méně než 46 tun. Dále ruší poplatek za kontrolu koňovitých, protože Pohraniční veterinární stanici Praha – Ruzyně bylo na žádost provozovatele odejmuto v roce 2012 schválení pro registrované koňovité, a rozšiřuje poplatek za kontrolu včel a čmeláků i na další bezobratlé.

Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Hlavním důvodem přijetí novely vyhlášky č. 329/1997 Sb. je doplnění požadavků na kvalitu potravinářského máku, včetně hodnoty pro obsah morfinových alkaloidů v semenu máku, a to v souvislosti s dovozem odpadního máku z farmaceutického průmyslu a jeho uváděním do oběhu jako máku potravinářského. Rizikem spojeným s neřešením tohoto problému je možné poškození dobré pověsti českého máku a vznik problémů při jeho exportu do zahraničí.

Jde také o částečné naplnění rezoluce OSN v oblasti omamných a psychotropních látek, kdy je cílem zamezit či omezit obchodování s makovinou a makovým semenem pocházejícími z pěstování opiových máků. Stanoví se, který mák je možné používat v potravinářském průmyslu, a stanoví se maximální úroveň morfinových alkaloidů v máku na max. 25 mg / kg.

Vyhláška dále doplňuje definice pro sójové výrobky, které nebyly dosud upraveny, a to včetně stanovení požadavků na jejich kvalitu.

Více: Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 (13. 1. 2014)
         Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 (10. 1. 2014)
         Nové právní předpisy týkající se osiv (9. 1. 2014)
         Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 (16. 12. 2013)

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství
           
Ministerstvo zemědělství/Legislativa/Novinky v legislativě