Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2016

Vydáno: 13. 9. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/08/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 74/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1257]
OJ L 211, 04/08/2016, s. 1
Rozhodnutí 75/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1258]  
OJ L 211, 04/08/2016, s. 3
Rozhodnutí 76/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1259]  
OJ L 211, 04/08/2016, s. 5
Rozhodnutí 77/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1260] 
OJ L 211, 04/08/2016, s. 6
Rozhodnutí 78/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1261]  
OJ L 211, 04/08/2016, s. 8
Rozhodnutí 79/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1262]
OJ L 211, 04/08/2016, s. 10 
Rozhodnutí 80/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1263]  
OJ L 211, 04/08/2016, s. 11 
Rozhodnutí 81/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1264]  
OJ L 211, 04/08/2016, s. 13 
Rozhodnutí 82/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/1265]  
OJ L 211, 04/08/2016, s. 15 
Rozhodnutí 83/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/1266]
OJ L 211, 04/08/2016, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2016/1372/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Lotyšsko a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 5319)
OJ L 217, 12/08/2016, s. 38
Nařízení 2016/1396/EU, kterým se mění některé přílohy nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 225, 19/08/2016, s. 76
Prováděcí rozhodnutí 2016/1405/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 5466) 
OJ L 228, 23/08/2016, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2016/1441/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 5670) 
OJ L 234, 31/08/2016, s. 12

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/1313/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu
OJ L 208, 02/08/2016, s. 1
Nařízení 2016/1355/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o thiakloprid
OJ L 215, 10/08/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/1359/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 5038)
OJ L 215, 10/08/2016, s. 29
Prováděcí nařízení 2016/1414/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyantraniliprol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 230, 25/08/2016, s. 16
Prováděcí nařízení 2016/1423/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pikolinafen a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 231, 26/08/2016, s. 20
Prováděcí nařízení 2016/1424/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 231, 26/08/2016, s. 25 
Prováděcí nařízení 2016/1425/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka isofetamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 231, 26/08/2016, s. 30 
Prováděcí nařízení 2016/1426/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky ethofumesát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 231, 26/08/2016, s. 34
Prováděcí nařízení 2016/1429/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 27/08/2016, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí 2016/1365/EU, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2016) 5053) 
OJ L 216, 11/08/2016, s. 12

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Doporučení 2016/1319/EU, kterým se mění doporučení 2006/576/ES, pokud jde deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu
OJ L 208, 02/08/2016, s. 58

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2016/1416/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 230, 25/08/2016, s. 22

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2016/1379/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 222, 17/08/2016, s. 1
Nařízení 2016/1381/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí
OJ L 222, 17/08/2016, s. 8
Nařízení 2016/1389/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin týkající se vývoje a zdraví dětí
OJ L 223, 18/08/2016, s. 55
Nařízení 2016/1390/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí
OJ L 223, 18/08/2016, s. 58
Nařízení 2016/1411/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 230, 25/08/2016, s. 1
Nařízení 2016/1412/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 230, 25/08/2016, s. 6
Nařízení 2016/1413/EU, kterým se mění nařízení 432/2012/EU, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 230, 25/08/2016, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2016/1330/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 210, 04/08/2016, s. 43

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1344/EU, kterým se povoluje uvedení organického křemíku (monomethylsilantriolu) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4975)
OJ L 213, 06/08/2016, s. 12

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2016/1251/EU, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (oznámeno pod číslem C(2016) 4329)
OJ L 207, 01/08/2016, s. 113
Prováděcí rozhodnutí 2016/1360/EU, kterým se ukončuje antisubvenční řízení týkající se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka
OJ L 215, 10/08/2016, s. 31
Prováděcí nařízení 2016/1380/EU o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru
OJ L 222, 17/08/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/1422/EU, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
OJ L 231, 26/08/2016, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 129/2015/EHP ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2016/1312]
OJ L 211, 04/08/2016, s. 90

Úřední věstník EU, 1. – 31. 8. 2016