Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2015

Vydáno: 13. 8. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/07/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí rozhodnutí 2015/1084/EU ze dne 18. února 2015, kterým se jménem Evropské unie schvalují určité změny příloh II, V, VII a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem C(2015) 797) (Text s významem pro EHP)
OJ L 175, 04.07.2015, s.45

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2015/1068/EU, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem C(2015) 4437) 
OJ L 174, 03.07.2015, s.30
Prováděcí nařízení 2015/1078/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „klodronová kyselina (v podobě disodné soli)“ (Text s významem pro EHP)
OJ L 175, 04.07.2015, s.5
Prováděcí nařízení 2015/1079/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „hexaflumuron“ (Text s významem pro EHP)
OJ L 175, 04.07.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/1080/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „propyl 4-hydroxybenzoát a jeho sodná sůl“ (Text s významem pro EHP)
OJ L 175, 04.07.2015, s.11
Nařízení 2015/1162/EU, kterým se mění příloha V nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 188, 16.07.2015, s.3
Prováděcí rozhodnutí 2015/1169/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2015) 4712) 
OJ L 188, 16.07.2015, s.45
Prováděcí nařízení 2015/1308/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „salicylan hlinitý (zásaditý)“
OJ L 200, 30.07.2015, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2015/1310/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status celého území Chorvatska jako prostého nákazy pro herpesvirózu Koi (KHV)
OJ L 200, 30.07.2015, s.17
Rozhodnutí 160/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1228]
OJ L 202, 30.07.2015, s.1
Rozhodnutí 161/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1229]
OJ L 202, 30.07.2015, s.3
Rozhodnutí 162/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1230]
OJ L 202, 30.07.2015, s.5
Rozhodnutí 163/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1231]
OJ L 202, 30.07.2015, s.7
Rozhodnutí 164/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1232]
OJ L 202, 30.07.2015, s.8
Rozhodnutí 165/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1233]
OJ L 202, 30.07.2015, s.9
Rozhodnutí 166/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1234]
OJ L 202, 30.07.2015, s.10 
Rozhodnutí 167/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1235]
OJ L 202, 30.07.2015, s.12
Rozhodnutí 168/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1236]
OJ L 202, 30.07.2015, s.13
Rozhodnutí 169/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/1237]
OJ L 202, 30.07.2015, s.15
Rozhodnutí 170/2014/EHP ze dne 25. září 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/1238]
OJ L 202, 30.07.2015, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2015/1318/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko a Lotyšsko (oznámeno pod číslem C(2015) 5378)
OJ L 203, 31.07.2015, s.14

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2015/1040/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozid, metrafenon, oxadiargyl a tribenuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 167, 01.07.2015, s.10
Rozhodnutí  1/2015 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 14. dubna 2015 o změně kapitoly 16 o stavebních výrobcích, kapitoly 18 o biocidních přípravcích a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1 [2015/1058]
OJ L 171, 02.07.2015, s.25
Nařízení 2015/1101/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenokonazol, fluopikolid, fluopyram, isopyrazam a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 181, 09.07.2015, s.27
Prováděcí nařízení 2015/1106/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU a 1037/2012/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky isopyrazam
OJ L 181, 09.07.2015, s.70
Prováděcí nařízení 2015/1107/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Salix spp. cortex a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 181, 09.07.2015, s.72
Prováděcí nařízení 2015/1108/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka ocet a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 181, 09.07.2015, s.75
Prováděcí nařízení 2015/1115/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyridát a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 182, 10.07.2015, s.22
Prováděcí nařízení 2015/1116/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka lecitiny a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 182, 10.07.2015, s.26
Prováděcí nařízení 2015/1154/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky sulfosulfuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 187, 15.07.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/1165/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka halauxifen-methyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 188, 16.07.2015, s.30
Prováděcí nařízení 2015/1166/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky fosforečnan železitý a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 188, 16.07.2015, s.34
Prováděcí nařízení 2015/1176/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 192, 18.07.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/1191/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Artemisia vulgaris L. jako základní látka
OJ L 193, 21.07.2015, s.122
Prováděcí nařízení 2015/1192/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka terpenová směs QRD 460 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 193, 21.07.2015, s.124
Prováděcí rozhodnutí 2015/1199/EU, kterým se Bosna a Hercegovina uznává za prostou Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis et al. (oznámeno pod číslem C(2015) 4838)
OJ L 194, 22.07.2015, s.42
Nařízení 2015/1200/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 195, 23.07.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/1201/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky fenhexamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 195, 23.07.2015, s.37
Prováděcí nařízení 2015/1295/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka sulfoxaflor a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 199, 29.07.2015, s.8
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/1102/EU ze dne 8. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
OJ L 181, 09.07.2015, s.54

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/1043/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, selata po odstavu, výkrm prasat a výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže a o změně nařízení 2148/2004/ES, 828/2007/ES a 322/2009/ES (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 167, 01.07.2015, s.63
Prováděcí nařízení 2015/1053/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro odchov telat, selata, výkrm kuřat, výkrm krůt, kočky a psy a o změně nařízení 1259/2004/ES, 255/2005/ES, 1200/2005/ES a 1520/2007/ES (držitel povolení Chevita Tierarzneimittel-GmbH)
OJ L 171, 02.07.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/1060/EU o povolení bezvodého betainu a betainu hydrochloridu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 174, 03.07.2015, s.3
Prováděcí nařízení 2015/1061/EU o povolení kyseliny askorbové, askorbyl-fosfátu sodného, askorbyl-fosfátu sodno-vápenatého, askorbanu sodného, askorbanu vápenatého a askorbyl-palmitátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 174, 03.07.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/1103/EU o povolení beta-karotenu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 181, 09.07.2015, s.57
Prováděcí nařízení 2015/1104/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 237/2012/EU, pokud jde o novou formu přípravku z alfa-galaktosidázy (ES 3.2.1.22) ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Aspergillus niger (CBS 120604) (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours)
OJ L 181, 09.07.2015, s.61
Prováděcí nařízení 2015/1105/EU o povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a pro menšinové druhy drůbeže kromě nosnic, o povolení uvedené doplňkové látky pro použití ve vodě k napájení při výkrmu kuřat a o změně prováděcího nařízení 544/2013/EU, pokud jde o maximální obsah uvedené doplňkové látky v kompletním krmivu a jeho slučitelnost s kokcidiostatiky (držitel povolení Biomin GmbH)
OJ L 181, 09.07.2015, s.65
Prováděcí nařízení 2015/1114/EU o povolení přípravku L-valin z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 403/2009/ES a prováděcích nařízení 848/2014/EU a 1236/2014/EU
OJ L 182, 10.07.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/1152/EU o povolení tokoferolových extraktů z rostlinných olejů, extraktů s vysokým obsahem tokoferolů z rostlinných olejů (bohatých na delta-tokoferol) a alfa-tokoferolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 187, 15.07.2015, s.5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2015/1125/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v Katsuobushi (sušeném tuňákovi pruhovaném) a v některých uzených výrobcích ze sledě obecného baltického
OJ L 184, 11.07.2015, s.7
Nařízení 2015/1137/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limit ochratoxinu A v koření Capsicum spp.
OJ L 185, 14.07.2015, s.11

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2015/1041/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 167, 01.07.2015, s.57
Nařízení 2015/1052/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění
OJ L 171, 02.07.2015, s.5
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Střední Amerika 5/2014 ze dne 7. listopadu 2014, o zeměpisných označeních, která mají být zařazena do přílohy XVIII dohody [2015/1219]
OJ L 196, 24.07.2015, s.59

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2015/1213/EU, kterým se povoluje rozšíření použití flavonoidů z Glycyrrhiza glabra L. jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 4968)
OJ L 196, 24.07.2015, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2015/1290/EU, kterým se povoluje uvedení rafinovaného oleje ze semen Buglossoides arvensis na trh jako nové složky potraviny podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 4961)
OJ L 198, 28.07.2015, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2015/1291/EU, kterým se povoluje uvádění tepelně ošetřených mléčných výrobků fermentovaných Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) na trh jako nové potraviny podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 4960)
OJ L 198, 28.07.2015, s.26

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2015/1198/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Andorrským knížectvím, pokud jde o nahrazení dodatku k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 194, 22.07.2015, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/1153/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi
OJ L 187, 15.07.2015, s.10
Prováděcí nařízení 2015/1220/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státech Indiana a Nebraska
OJ L 197, 25.07.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/1314/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 203, 31.07.2015, s.5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2015/1204/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES  s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka
OJ L 195, 23.07.2015, s.46
Prováděcí nařízení 2015/1205/EU o změně prováděcího nařízení 743/2013/EU, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
OJ L 196, 24.07.2015, s.2

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2015/1168/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 188, 16.07.2015, s.39
Prováděcí rozhodnutí 2015/1175/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznání úředního obvodu Gordonia v Jihoafrické republice za prostý Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2015) 4749)
OJ L 189, 17.07.2015, s.39

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/1164/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016
OJ L 188, 16.07.2015, s.28

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 7. 2015