Bezpečnost potravin

Nová vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu

Vydáno: 2. 11. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022

Foto: Shutterstock

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a nahradí stávající vyhlášku č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

Cílem vyhlášky je zejména rozšíření seznamu v části týkající se zpracované zeleniny o „pasterovanou zeleninu“. Dále se například doplňuje definice ovocných a zeleninových protlaků (pyré), do kterých bude možné přidávat vodu nebo ovocné, resp. zeleninové šťávy pouze v technologicky nezbytných případech a množství.

Vyhláška stanoví pro zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány:

  • způsob poskytování informací o těchto výrobcích,
  • rozdělení těchto výrobků na druhy, skupiny a podskupiny,
  • požadavky na jakost,
  • přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
  • teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání,
  • způsoby uchovávání a manipulace během uvádění na trh,
  • minimální technologické požadavky.

 

Vyhláška dále obsahuje vymezení pojmů, které je nezbytné pro členění zpracovaného ovoce a zpracované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů na druhy, skupiny a podskupiny a dále pro jejich označování.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství