Bezpečnost potravin

Nová publikace Moderní biotechnologie v kostce

Vydáno: 19. 1. 2021
Autor: ICBP MZe

Publikace vznikla ve spolupráci Odboru bezpečnosti potravin MZe a nevládní neziskové organizace BIOTRIN, z.s.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací BIOTRIN, z.s. připravil novou publikaci Moderní biotechnologie v kostce s podtitulem Výzkum a zemědělská praxe.

Tato publikace vzniká v době, kdy na naši společnost reálně dopadá tíha klimatických změn a zároveň se zvyšují nároky na zemědělství v souvislosti s jeho dopady na životní prostředí i s ohledem na stále větší potřebu zajistit více kvalitnějších potravin. Zásadní je proto vědecký pokrok, který se stejně jako v jiných oborech projevil v posledních desetiletích významně i v oblasti zemědělství.
Do popředí zájmu se tak mimo jiné dostaly nové techniky šlechtění (New Breeding Technologies – NBT) včetně klasické genetické modifikace (GM).  

Publikace přináší přehled základních informací o geneticky modifikovaných organismech, klasických geneticky modifikovaných plodinách a nových technikách šlechtění. Zahrnuty jsou přehledy GM plodin povolených pro pěstování v Evropské unii (tj. i v České republice), legislativní předpisy pro posuzování bezpečnosti a schvalování GM plodin pro uvedení na trh, pravidla pro pěstování GM plodin, označování jejich produktů po uvedení na trh a možnosti detekce těchto produktů. Kromě konkrétních příkladů již zavedených GM plodin a GM živočichů jsou v publikaci dále zmíněny i možné budoucí aplikace klasických GM a NBT v rostlinné výrobě.

Cílem publikace je zvýšit povědomí široké veřejnosti o moderních biotechnologiích, nových produktech vyvinutých s využitím NBT a GM, hodnocení bezpečnosti těchto produktů i složitém procesu jejich schvalování a uvádění na trh.

Zájemcům o získání přehledných informací z této oblasti je publikace dostupná v elektronické podobě na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz nebo je na vyžádání zasílána poštou.

Příloha:

 

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, 19. 1. 2021