Bezpečnost potravin

Nová příručka o testování GMO

Vydáno: 13. 1. 2012
Autor: berankova1

Publikace vydaná JRC se zabývá legislativou, detekcí a novými výzvami v oblasti GMO.

Nová vědecká publikace „How to reliably test for GMOs“ (Jak spolehlivě testovat GMO), vydaná JRC Institutem pro zdraví a ochranu spotřebitelů (IHCP) a Slovinským národním institutem biologie (NIB), poskytuje přehled aktuální legislativy a nejnovějších metod na testování geneticky modifikovaných organismů (GMO).
Tento 100 stránkový průvodce je adresován odborníkům a pracovníkům národních úřadů a testovacích laboratoří z celého světa.

Průvodce nabízí přehled legislativy týkající se GMO a poskytuje praktické informace pro testování GMO, jako je organizace v laboratoři, nejnovější detekční metody a jejich ověření, včetně extrakce DNA. Speciální pozornost je věnována kvalitativní a kvantitativní polymerázové řetězové reakci (PCR), která je důležitá při všech analýzách, kde je nutné detekovat  a identifikovat  nukleové  kyseliny. PCR metoda je v současné době nejběžněji aplikovaná metodika při analýze GMO. Je to in vitro technika, která je používána k namnožení specifického úseku DNA, který leží mezi dvěma jinými úseky  DNA se známou sekvencí.

JRC má více než desetiletí zkušeností s vývojem metod na detekci přítomnosti GMO v potravinách a krmivech, včetně vývoje a vydávání úředně ověřených doporučení. Od začátku provozu v r. 2004, JRC referenční laboratoř uznala asi 70 metod na detekci GMO, a dalších deset metod prochází procesem schvalování.

Zdroj:  JRC Newsletter 12/2011 – 1/2012

How to reliably test for GMOs