Bezpečnost potravin

Nelegální výrobna sádla a škvarků na Brněnsku

Vydáno: 8. 9. 2020
Autor: SVS

Výsledek kontroly SVS

Inspektoři Státní veterinární správy z Jihomoravského kraje objevili v Ostopovicích u Brna neregistrovanou výrobnu vepřového sádla a škvarků. Na místě zajistili 30 kg syrového vepřového hřbetního sádla, 50 litrů vyškvařeného vepřového sádla a vepřové škvarky o celkové hmotnosti 25 kg.

Šetřením na místě veterinární inspektoři zjistili celou řadu nedostatků. Nelegální výroba uvedených produktů probíhala v hygienicky nevyhovujících podmínkách ve velmi znečištěné garáži. Surovina ani výrobky nebyly chráněny před kontaminací z okolního prostředí a byly skladovány v nevhodných obalech. Vstupní surovina (syrové vepřové hřbetní sádlo) byla uložena na znečištěné kachlové dlažbě v garáži, podložená pouze igelitem.  Kromě absence povinného schválení výrobny od krajské veterinární správy nebyl provozovatel schopen prokázat původ suroviny a neměl k dispozici identifikační označení pro hotové výrobky. Provozovatel byl již dříve krajskou veterinární správou pokutován za nelegální uvádění živočišných produktů do oběhu.

Na základě zjištěných skutečností byly veškeré potraviny jako zdravotně závadné na místě znehodnoceny barvou a veterinární inspektoři nařídili jejich neškodnou likvidaci v asanačním podniku. Ve správním řízení hrozí provozovateli pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zdroj: SVS