Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – virus Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

Vydáno: 5. 11. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení nabývá účinnosti dne 1. 11. 2019.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock