Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ – ochrana proti zavlékání dřepčíků rodu Epitrix

Vydáno: 25. 11. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení ÚKZÚZ týkající se ochrany proti zavlékání dřepčíků rodu Epitrix.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis.

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis obsahuje:

v Čl. 2 Opatření proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků
v Čl. 3 Opatření při dovozu hlíz bramboru
v Čl. 4 Opatření při přemísťování hlíz bramboru
v Čl. 4a Požadavky týkající se dopravních prostředků, obalů, strojů a odpadní zeminy
v Čl. 4b Požadavky týkající se balících zařízení umístěných mimo dotčená vymezená území
v Čl. 5 Oznamovací povinnost 
v Čl. 6 Opatření ve vymezeném území
v Čl. 7 Sankce 
 

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ