Bezpečnost potravin

Nařízení ÚKZÚZ k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa

Vydáno: 25. 7. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa.

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock