Bezpečnost potravin

Nařízení o zrušení Nařízení ÚKZÚZ – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

Vydáno: 20. 8. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Nařízení o zrušení Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

Přílohy

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ