Bezpečnost potravin

Nanotechnologie a spotřebitelé

Vydáno: 7. 6. 2011
Autor:

Průzkum mezi spotřebiteli, jak přijímají použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) pověřil TNS-BMRB, aby provedl ve Velké Británii sérii seminářů pro občany (“citizens forums”) s cílem vést dialog s veřejností o potravinářských normách. Tento program běží již od roku 2006, přičemž se v roce 2011 zaměřuje na zjišťování názorů spotřebitelů na použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů. V rámci zjišťování názorů spotřebitelů bylo v termínu listopad 2010 – únor 2011 uspořádáno dvanáct workshopů v šesti lokalitách Velké Británie.
První reakce spotřebitelů na použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů byly značně různorodé. Postupně se otázky spotřebitelů soustředily na tři hlavní témata a sice:
1. Je nanotechnologie nezbytný pokrok?
2. Je použití nanotechnologie v zájmu spotřebitelů nebo jen pro dosažení zisku průmyslu?
3. Převažují výhody nanotechnologie nad jejími riziky?

Jako nezbytný předpoklad pro zavádění nanotechnologie spotřebitelé souhlasně uvedli poskytování dostatečných informací. To umožní spotřebitelům, aby se sami rozhodli, zda budou konzumovat výrobky obsahující nanomateriály. Pokud jde o významný pokrok, který nanotechnologie představuje, povede odpovídající informování rovněž k uklidnění spotřebitelů, neboť nebudou drženi v nevědomosti (“kept in the dark”). 

Specifické možnosti informování spotřebitelů:
Značení potravin: bez ohledu na různé názory na účinnost značení, považuje se značení potravin za základní požadavek pro výběr u spotřebitelů a mělo by také zajistit transparentnost.
Registr schválených výrobků: účastníci workshopů kladně hodnotili vytvoření aktuálního snadno přístupného online seznamu všech výrobků na trhu obsahujících nanomateriály.
Informace od výrobců: spotřebitelé nedůvěřují záměrům potravinářského průmyslu; domnívají se, že se  informace, aby byly užitečné, budou muset regulovat a poskytovat společně s neutrálnějšími zdroji.
Vzdělávání a zvyšování povědomí: vzdělávání veřejnosti v problematice nanotechnologie považují spotřebitelé za nezbytné pro zvyšování povědomí a pro pochopení jiných zdrojů informací, např. značení a registru schválených výrobků. Tyto informace by rozhodně měly být poskytovány dříve, než jsou výrobky uváděny na trh, a to proto, aby se zamezilo panice v médiích a veřejnost se zapojila do probíhající diskuse o pokrocích ve výzkumu.

Zpráva TNS-BMRB, která byla publikována 21.4.2011, je k dispozici v příloze.

Příloha: FSA Citizens Forums: Nanotechnology and food (pdf, 479 kB, 41 stran)

Zdroj: FSA