Bezpečnost potravin

Na průběh XVII. všesokolského sletu se aktuálně zaměřují i pražští hygienici

Vydáno: 3. 7. 2024
Autor: HSHMP

Foto: HSHMP

V týdnu od 30. 6. – 5. 7. 2024, probíhá na území hl. m. Prahy významná sportovně – společenská akce XVII. všesokolský slet.

Dle organizátorů akce se sletového týdne zúčastní zhruba 20 000 cvičenců různých věkových kategorií, nejen z Česka, ale i ze zahraničí, například z USA, Brazílie, Německa a Rakouska. Očekává se také účast cca 50 tisíc diváků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.

Pražští hygienici se na tuto akci důkladně připravovali, a z důvodu předběžné opatrnosti provedli kontroly zařízení, které účastníci akce využívají k ubytování či stravování, již před samotným zahájením akce.

Celkem bylo k 30. 6. 2024 provedeno 57 kontrol, z toho bylo 22 kontrol škol a školských zařízení. Kontroly byly zaměřeny na provozní podmínky škol, zvýšená pozornost byla věnována především dodržování hygienických požadavků ve stravovacích zařízeních – školních jídelnách, které účastníkům akce zajišťují stravování.

Dále bylo provedeno 35 kontrol stravovacích zařízení, typu rychlého občerstvení v prostorách, kde probíhá cvičení, ale i v okolních provozovnách stravovacích služeb, kde se očekává velká kumulace osob a případné nedodržení hygienických požadavků by mohlo způsobit alimentární onemocnění vysokého počtu účastníků akce.

V případě, že při kontrole ze strany HSHMP bylo zjištěno pochybení (jednalo se např. o stavebně technické závady provozovny, v jednom případě o křížení čistého a nečistého provozu a v jednom případě bylo v provozovně skladováno maso bez označení původu), byla učiněna okamžitá náprava a provozovatelům byla, případně bude uložena sankce v rámci příkazního řízení.

Organizátoři akce nic nepodcenili a před samotným konáním akce proběhla také odborná konzultace od pražských hygieniků a z jejich strany byly předány konkrétní informace o průběhu akce.

Všem účastníkům akce přejeme zdárný průběh a jen samé pozitivní zážitky.

Zdroj: HSHMP