Bezpečnost potravin

MZe: Výrobky českých zemědělců uznané jako biopotraviny jsou kvalitní

Vydáno: 28. 3. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 27. 3. 2013.

V posledních dnech média zveřejnila několik článků o tom, že čeští zákazníci nevěří kvalitě biopotravin. Zatím ale nebyl zaznamenán případ, že by evropské nebo národní logo bylo použito neoprávněně, nebo že by záměrně bylo používané na konvenčních potravinách. Přitom vysokou kvalitu biopotravin, které jsou produkty ekologického zemědělství, potvrzuje celá řada kontrol. Ty jsou dané legislativou. Na její dodržování dohlíží Ministerstvo zemědělství.

Pro všechny ekologické zemědělce i výrobce biopotravin platí jasně daná pravidla. Jejich dodržování kontrolují organizace pověřené Ministerstvem zemědělství. Pozemky zařazené do systému ekologického zemědělství musí nejdříve projít přechodným obdobím. To trvá 2 až 3 roky podle pěstované plodiny. Teprve až po této době je možné výpěstky a produkty z těchto pozemků označovat jako BIO. Výrobci biopotravin mohou začít hned vyrábět certifikované biopotraviny, a to pokud používají pouze BIO suroviny a dodrží všechna pravidla. Pouze certifikovaná ekofarma nebo výrobce biopotravin může své produkty označovat jako BIO. Každý ekologický zemědělec i výrobce biopotravin musí být registrován na MZe a prochází každoročně komplexní kontrolou celého podniku. Na obalech biovýrobků je buď evropské nebo národní logo, které spotřebitele upozorňuje, že jde o skutečně kvalitní výrobek prověřený mnoha kontrolami. Ty provádí kromě pověřených organizací také státní organizace. Například Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský kontroluje ekologické farmy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce dělá rozbory biopotravin na přítomnost zakázaných látek. Označování biopotravin může spotřebitel plně důvěřovat.

Jan Žáček,
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy:
Označení biopotravin podle evropské legislativy (JPG, 11 KB)
Označení biopotravin podle národní legislativy
(JPG, 61 KB)

Zdroj:   eAGRI

Více informací o biopotravinách zde