Bezpečnost potravin

Monitorování složení stravy za účelem posuzování rizika

Vydáno: 8. 6. 2011
Autor:

Výzva EFSA k podávání návrhů. Uzávěrka: 16.8.2011.

Na základě spolupráce dle čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 uveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) výzvu k podávání návrhů týkajících se nástrojů pro monitorování složení stravy za účelem posuzování rizika (Dietary Monitoring Tools for Risk Assessment).
Více informací k výzvě EFSA je k dispozici zde.
Návrhy lze podávat do 16.8.2011.

Zdroj: EuroFIR (Evropský zdroj informací o potravinách)
Přehled projektů Evropské komise, na kterých se EuroFIR AISDL podílí.

Další informace:
9. ročník International Food Data Conference (11.3.2011)
Databáze EuroFIR AISBL: eBASIS (9.3.2011)
Databáze EuroFIR eSearch facility (8.3.2011)
EuroFIR AISBL – významný poskytovatel informací o složení potravin (7.3.2011)
EuroFIR: syntetické zprávy (29.1.2010)