Bezpečnost potravin

Ministr zemědělství: Polské a české dozorové orgány musí spolupracovat

Vydáno: 26. 8. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 23. 8. 2013.

Kvalita a bezpečnost potravin a reforma Společné zemědělské politiky (SZP) byly tématem jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana a jeho polského kolegy Stanisława Kalemby. Ti se v Nitře zúčastnili zahájení 40. ročníku mezinárodního zemědělského a potravinářského veletrhu Agrokomplex a neformálního setkání představitelů Visegrádské skupiny, které bylo věnované regulaci trhu s půdou po roce 2014.

Za klíčové téma česko-polského jednání označil ministr Toman kvalitu a bezpečnost potravin. „Otázku kvality a bezpečnosti potravin vnímám i vzhledem ke svému předchozímu působení jako jednu z našich hlavních priorit. Případy typu a rozměru kauzy koňského masa ukazují na potřebu zpřesnit a případně zpřísnit v Evropské unii pravidla jak po legislativní stránce, tak i zlepšit systém úředních kontrol,“ řekl ministr Miroslav Toman.

V diskusi obou ministrů byla zdůrazněna nutnost spolupráce českých a polských dozorových orgánů, včetně společných seminářů, kontrol či výměnných stáží. České dozorové orgány – Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa budou podle ministra Tomana i nadále intenzivně kontrolovat jak dovezené, tak domácí potraviny. „V případě, že se budou opakovat vážné prohřešky proti bezpečnosti a kvalitě u dovážených potravin, pak jsem připraven v Bruselu vyvolat jednání o zastavení dovozů potravin do České republiky do té doby, než budou učiněna závazná a účinná nápravná opatření,“ uvedl ministr Miroslav Toman

Důležitým bodem jednání byla také účast České republiky na zemědělském a potravinářském veletrhu Polagra v Poznani na konci září tohoto roku. Ministr Toman uvedl, že si polské nabídky účasti ČR jako partnerské země na výstavě Polagra 2013 nesmírně váží, ale vzhledem ke krátké době, kterou by Ministerstvo mělo na přípravu reprezentativního stánku, i z dalších organizačních důvodů není  české zastoupení na této akci možné. Ministr Toman ale potvrdil svoji osobní účast na letošním ročníku Polagra. Ministerstvo zemědělství rozhodně počítá s oficiální českou účastí a prezentací potravinářských výrobků na veletrhu Polagra Poznaň v roce 2014, protože  pro české výrobce je Polsko velmi významným trhem a důležitým obchodním partnerem.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství