Bezpečnost potravin

Ministr zdravotnictví předložil materiály ke krizovému řešení otrav metylalkoholem

Vydáno: 12. 9. 2012
Autor: Ministertsvo zdravotnictví

Materiály ke krizovému řešení případů otrav metylalkoholem.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje rovněž informace o všech opatřeních, která již byla učiněna i o dalších krocích, které v rámci svých kompetencí ještě může učinit.

Ministr zdravotnictví předložil na dnešním zasedání vlády v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem následující materiály:

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem

Informace o činnostech FN, ZZS, Toxikologického informačního střediska a dalších zdravotnických zařízeních při MU/KS

Informace o mezinárodní spolupráci při řešení mimořádné situace

Doporučení Toxikologického informačního centra pro laiky

Doporučení Toxikologického informačního centra pro lékaře

Možnosti omezení prodeje tvrdého alkoholu (pouze v případě dalšího růstu výskytu otrav)

Připravovaná zákonná úprava prodeje tvrdého alkoholu na tržištích

Příkaz, kterým byly vyzvány krajské hygienické stanice ke zvýšení intenzity kontrol

Varování Ministerstva zdravotnictví ČR

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR