Bezpečnost potravin

Ministr Toman: Lidem z obcí zasažených tornádem pomůžeme s odstraňováním škod, na opravu domů poskytneme dřevo, opravíme i vodovody a kanalizace

Vydáno: 25. 6. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Sto milionů korun z rozpočtu na pozemkové úpravy uvolnil Státní pozemkový úřad (SPÚ) na rychlou pomoc lidem a obcím poničeným včerejší bouří s tornádem na jižní Moravě. Lidem pomohou také Lesy České republiky (LČR), které každému majiteli zničeného domu poskytnou 50 kubíků kulatiny nebo finanční dar 100 tisíc korun. Každé postižené domácnosti poskytnou i 20 kubíků palivového dříví. Rychle pomoci je připravené také Povodí Moravy, které nasadí těžkou techniku na odstraňování škod. Ministerstvo zemědělství (MZe) finančně podpoří obnovu poničených vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů.

„Od včerejšího večera intenzivně řešíme možnosti pomoci lidem v zasažených oblastech. Primární je nyní co nejrychleji odstranit škody a zajistit obyvatelům zásobování pitnou vodou, lze využít cisteren či mobilních úpraven vody z pohotovostních zásob Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy je připravené na místo vyslat těžkou techniku na odstraňování následků živelní pohromy,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Už v průběhu noci zahájilo Povodí Moravy monitoring škod na vodních tocích kvůli zajištění jejich průtočnosti a odstraňování popadaných stromů. Pracovníci podniku jsou připraveni spolupracovat s postiženými obcemi a jednotkami Integrovaného záchranného systému. Těžká technika se bude podílet na odstraňování škod, pracovníci Povodí jsou připraveni poskytovat pomoc i v postižených obcích a spolupracovat při odstraňování následků s pomocí jeřábů, kráčejících bagrů a traktorů.  

Lidem pomůžou také Lesy České republiky, které každému majiteli zničeného domu poskytnou dřevo nebo finanční dar.

„Myslíme na všechny, kteří se zcela nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar. Také hasičům jsme hned ráno nabídli naše kapacity, lidi i stroje,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček s tím, že podnik současně daruje postiženým lidem 20 m3 palivového dříví.

Žádosti o dřevo nebo finanční dar je možné zasílat na e-mail: andrej.toth@lesycr.cz, případně lze žádat telefonicky na čísle +420 724 523 285. O nabídce pomoci budou LČR informovat během příštího týdne také starosty dotčených obcí. Veškeré informace k žádostem podnik zveřejní na www.lesycr.cz.

Státní pozemkový úřad uvolnil z rozpočtu na pozemkové úpravy 100 milionů korun. Ty budou přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích.

„Rozhodli jsme se uvolnit sto milionů korun z rozpočtu pro pozemkové úpravy, kde je pro rok 2021 vyčleněna historicky nejvyšší částka, a to tři miliardy korun. Není to jednoduchá situace pro nikoho ze zúčastněných. Dotýká se nejen našich poboček v Jihomoravském kraji, ale, bohužel, osobně i našich zaměstnanců. Také v tomto směru jsme připraveni pomoci vypsáním interní sbírky,“ řekl ředitel SPÚ Martin Vrba.

MZe je připraveno finančně podpořit obnovu poničených vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů. Využije k tomu zejména program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

Pracovníci Ministerstva zemědělství jsou od časného rána také v intenzivním spojení s regionální Agrární komorou a nevládními organizacemi, zelináři a ovocnáři. Největší komplikací je výpadek proudu a komunikačních sítí, na některých místech napadlo až 20 cm krup o velikosti 4 cm. Nejvíce jsou postižené vinice a ovocné sady.

V terénu jsou rovněž pracovníci Státní veterinární správy, vyjížděli k několika poničeným stájím a zraněným zvířatům. Zaznamenány byly i úhyny zvířat.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
 


Foto: Shutterstock