Bezpečnost potravin

Ministerstvo představilo hejtmanům rámec nové Státní hygienické služby

Vydáno: 26. 4. 2022
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo hejtmanům krajů návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví, který obsahuje sjednocení a eliminaci dvojího řízení krajských hygienických stanic, důraz klade především na jednotnou metodiku fungování 14 hygienických stanic. Státní hygienická služba počítá se 14 regionálními pracovišti, kopírující krajské zřízení. Cílem je stanovit jasnou odpovědnost hygienické služby i zdravotních ústavů, umožnit soustředění odborných kapacit, rozdělovat kompetence mezi jednotlivé orgány ochrany veřejného zdraví a centrálně pomáhat se získáním a čerpáním evropských dotací, což povede k modernizaci jednotlivých hygienických stanic.

Závazné metodické pokyny pro krajské hygienické stanice skrze jeden úřad povede především k zefektivnění stávajícího režimu, a k propojení jednotlivých středisek,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

V rámci sjednocení řízení hygienické služby se počítá se zachováním stávající struktury krajských hygienických stanic. Pracovně-odborná místa tak zůstanou plně zachována. Všichni státní zaměstnanci zůstanou zařazení na stejných pozicích se stejným místem výkonu služby. Změní se také pozice ředitelů krajských hygienických stanic na oblastní ředitele, kteří budou přímo podřízeni novému řediteli Státní hygienické služby a budou intenzivně spolupracovat s hejtmany. 

Funkce hlavního hygienika i nadále zůstane ve struktuře ministerstva zdravotnictví. 

Vznik nového orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy Státní hygienické služby, která má nahradit stávající strukturu krajských hygienických stanic, vnímám jako krok vpřed i v návaznosti na zkušenosti s pandemii covid-19, doplnil náměstek Pavlovic.

Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví