Bezpečnost potravin

Mezinárodní symposium Trends & Views on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2021)

Vydáno: 19. 10. 2021
Autor: VŠCHT

Symposium RAFA 2021 se koná virtuálně 3. – 4. listopadu 2021.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Ústav analýzy potravin a výživy, je hlavním organizátorem prestižního mezinárodního symposia Trends & Views on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS (RAFA 2021), které tradičně pořádá ve spolupráci s Wageningen Food Safety Research (WFSR), jež je součástí Wageningen University & Research (Nizozemsko).

Organizátoři RAFA 2021 si dovolují pozvat odborníky z akademické obce i potravinářského sektoru, zástupce národních a mezinárodních agentur, kontrolních úřadů, státních a komerčních laboratoří, k účasti na RAFA 2021, která se koná virtuálně 3. – 4. listopadu 2021.

Termín pro bezplatnou registraci je 1. listopadu 2021.

Program a další informace naleznete na webových stránkách RAFA 2021, na adrese www.rafa2021.eu.

Historie RAFA

1. mezinárodní symposium RAFA se konalo v roce 2003. Díky akcentu na vysokou úroveň programu a účasti předních světových odborníků se RAFA stala prestižní událostí v daném oboru. Obvyklý počet  účastníků je 800, reprezentováno bývá více než 50 zemí světa. Sympozium RAFA podporuje více než 50 sponzorů, vystavovatelů a mediálních partnerů (více informací z poslední akce najdete na www.rafa2019.eu).

Hlavní body programu RAFA 2021

V souladu s konceptem předchozích akcí sympozium RAFA 2021 zprostředkuje pohled na současné trendy v (BIO)ANALYTICKÝCH STRATEGIÍCH ZAMĚŘENÝCH NA KONTROLU BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVIN a bude diskutovat VÝZVY / NOVÉ PŘÍSTUPY V ANALÝZE POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Program složený z přednášek pozvaných významných odborníků, kteří otevřou diskusi o aktuálních trendech a jejich vizích o rozvoji oboru, bude doplněn řadou webinářů nabízených předními společnostmi. Tyto firemní webináře poskytnou účastníkům příležitost seznámit se s nejnovější instrumentací a analytickými strategiemi pro moderní kontrolu kvality, bezpečnosti a autenticity potravin. Podpořeno bude také vytváření kontaktů a virtuálních schůzek umožňujících sdílení Vašich názorů na prezentovaná témata.

Jubilejní 10. RAFA 2022

Vzhledem k omezenému formátu letošního ročníku RAFA nelze přijímat návrhy na ústní a/nebo plakátové prezentace. U příležitosti 10. výročí RAFA, které bude pořádáno jako „živá“ akce v Praze v listopadu 2022, však již bude jako obvykle možné podat přihlášku pro přednášku nebo plakátové sdělení. Očekáváme, že výzva pro podání příspěvků bude spuštěna na jaře 2022.

Prof. Jana Hajšlová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Předsedkyně RAFA 2021

 

Zdroj: VŠCHT, www.rafa2021.eu