Bezpečnost potravin

Mezinárodní studie neuro-vývojových zdravotních rizik z kombinované expozice kontaminujícím látkám

Vydáno: 29. 6. 2023
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Foto: Shutterstock

Mezinárodní studie neuro-vývojových zdravotních rizik z kombinované expozice olovu, metylrtuti, anorganickému arsenu, polychlorovaným bifenylům, polybromovaným difenyletherům a fluoridu

Mezinárodní konsorcium (včetně našeho pracoviště Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu – CZVP SZÚ) pracovalo několik roků na hodnocení zdravotních rizik  směsí dietární expozice kontaminujícímu olovu, metyl-rtuti, anorganickému arsenu, fluoridu, polychlorovaným bifenylům (NDL-PCB) a polybromovaných difenyletherům (PBDE). Všechny látky byly spojené s poklesem kognitivních schopností měřených v rámci výzkumu těchto kontaminujících látek v potravinách, celkově to bylo označeno jako pokles IQ. Výsledky byly zveřejněny v časopise International Journal of Hygiene and Environmental Health 251 (2023) 114167.

Standard referenční index

Známé kontaminanty, chemické látky, se často měří ve dlouhých studiích biomonitoringu u lidí. Ve studii bylo použito „individualizovaného modifikovaného referenčního indexu“ (mRPI). Expozici účinnosti jsme popsali u vybraných látek. Jako ekvivalentní standardní hodnota bylo použito olovo.

Mezinárodní konsorcium spolupráce

Expoziční dietární hodnoty se hodnotily v devíti evropských zemích (Nizozemí, Velká Británie, Slovinsko, Kypr, Francie, Dánsko, Chorvatsko, Rakousko, Česká Republika). Hodnoceni byli jedinci zařazení ve čtyřech různých věkových skupinách – batolata, malé děti, dospívající a děti s mentálním postižením, ženy ve věku 18-45 let.

Kombinované tolerovatelné hladiny překročily mediány expozice

Populace ve všech zapojených zemích překročily kombinované tolerovatelné hladiny při mediánu expozice. Nejvíce se podílely na kombinovaných expozicích NDL-PCB v rybách, mořských plodech, a mléčných výrobcích, dále olovo v obilovinách a v ovoci, dále metyl-rtuť v rybách a jiných mořských plodech, ale také fluorid ve vodě.

Identifikovali jsme nejistoty týkající se pravděpodobnosti společné expozice. Hodnocení specifických koncových bodů referenčních hodnot (ESRV) bylo založené na epidemiologických údajích o zvířatech a jejich expozici.

Kognitivní procesy jsou jasná zdravotní rizika

Nejistoty vedou ke složitému výsledku podhodnocení i nadhodnocení. Výsledek by vyžadoval  pravděpodobnostní modelování založené na znalosti pro integraci identifikovaných nejistot. Identifikované nejistoty mohou být využity ke zpřesnění budoucích mixtur kontaminantů pro hodnocení zdravotních rizik (MRA) v kognitivních procesech (IQ).

Zdroj: International Journal of Hygiene and Environmental Health 251 (2023) 114167

Prof. J. Ruprich, CZVP SZÚ

Zdroj článku: SZÚ