Bezpečnost potravin

Mezinárodní šetření ohnisek způsobených bakterií Salmonella Virchow ST16 spojené s konzumací masných výrobků obsahujících kuřecí maso

Vydáno: 31. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Dne 30. března 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Virchow původem z masných výrobků obsahujících kuřecí maso (Multi-country outbreak of Salmonella Virchow ST16 infections linked to the consumption of meat products containing chicken meat).

V pěti zemích Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP), Spojeném království (UK) a Spojených státech (USA) dlouhodobě (konkrétně od června 2017) přetrvává přeshraniční ohnisko bakterie Salmonella Virchow ST16. Celkem bylo hlášeno 210 případů z těchto zemí: Dánsko (2), Francie (111), Německo (26), Irsko (4), Nizozemsko (34), Spojené království (32) a USA (1). Mezi podrobně evidovanými případy (55) se míra hospitalizace pohybovala od 16,7 % (2/12) ve Spojeném království až po 29,4 % (5/17) a 38,5 % (10/26) ve Francii a Německu. Nebyla hlášena žádná úmrtí. Většina případů byla spojena s místními restauracemi, kde se podává maso ve formě kebabu. Počet potvrzených případů představuje pouze malý podíl všech infekcí v EU/EHP, částečně kvůli rozdílným sekvenačním kapacitám zemí. Porovnání reprezentativních kmenů ohniska s dostupnými profily genomu S. Virchow ST16 z nehumánních izolátů odhalilo, že většina odpovídajících izolátů patřila k masu brojlerů a prostředí souvisejícím s brojlery, což podporuje hypotézu kuřecího masa jako vehikula infekcí.

Dostupné informace z rozhovorů o případech, vyšetřování zpětného sledování a klastrové analýzy sekvenování celého genomu (Whole Genome Sequencing, WGS) ukázaly, že masné výrobky z kebabu obsahující kontaminované kuřecí maso jsou pravděpodobnými nositeli infekcí a že klon cirkuluje v řetězci produkce drůbežího masa v EU; tedy alespoň ve Francii, Německu, Irsku a Nizozemsku. Vzhledem k absenci čísel šarží kontaminovaných kebabových produktů a souvisejících informací o testování na salmonelu nebylo možné určit zdroj či zdroje infekcí. V EU/EHP se pravděpodobně vyskytnou nové infekce postihující jakoukoli věkovou kategorii, dokud nebudou provedena další šetření s cílem identifikovat zdroj a místo kontaminace v řetězci produkce kuřecího masa, včetně primárních výrobních linek. To umožní případné zavedení vhodných kontrolních opatření.

Souhrnnou zprávu úřadu EFSA a ECDC týkající se šetření případů způsobených bakterií Salmonella Virchow lze nalézt na adrese:
Vypuknutí infekce Salmonella Virchow ST16 ve více zemích spojené s konzumací masných výrobků obsahujících kuřecí maso (europa.eu)

Doplňující informace k tématu lze nalézt rovněž na následující adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella

Zdroj: ECDC