Bezpečnost potravin

Mezinárodní šetření ohnisek způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z vajec a vaječných produktů

Vydáno: 10. 2. 2022
Autor: KM EFSA

Společné hodnocení úřadu EFSA a střediska ECDC

Dne 8. února 2022 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z vajec a vaječných produktů (Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis sequence type (ST)11 infections linked to eggs and egg products). 

Dne 2. září 2021 Francie oznámila nárůst infekcí způsobených Salmonella Enteritidis (ST11). Do 11. ledna 2022 bylo hlášeno 272 potvrzených případů v pěti zemích Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) a Spojeném království – z toho 3 v Dánsku, 216 ve Francii, 12 v Nizozemí, 7 v Norsku, 22 ve Španělsku a 12 ve Spojeném království (ve vztahu k roku 2021). U dospělých mužů byla zaznamenána dvě úmrtí, u dvaceti pěti případů byli nakažení  hospitalizováni, u šedesáti případů nakažení hlásili konzumaci vajec či vaječných výrobků. 

Některé případy nahlášené ve Francii v roce 2021 se týkaly návštěv restaurací, kde se podávala vejce distribuovaná společným dodavatelem (balící středisko ve Španělsku). Vejce pocházela ze tří španělských farem, z nichž jedna byla pozitivní na typ kmene ohniska nákazy. 

Čerstvá konzumní vejce z farem spojených s ohniskem nákazy byla stažena z trhu a přesměrována k použití v tepelně ošetřených vaječných výrobcích. Během léta 2021 neobdržely žádné jiné země vejce ze stejných farem přes španělské balicí středisko, a proto nebylo možné určit zdroj infekce u případů, ke kterým došlo koncem roku 2021 a v jiných zemích než ve Španělsku a Francii. 

Toto ohnisko z roku 2021 je mikrobiologicky spojeno s historickým přeshraničním ohniskem hlášeným v Nizozemí v roce 2019. Konzumovaná vejce související s případy v holandském ohnisku byla vysledována zpět na španělskou farmu, ale nebylo možné identifikovat epidemiologickou souvislost s ohniskem v roce 2021. 

To naznačuje širokou distribuci kmene ohniska, který by mohl ovlivnit potravinově dodavatelský řetězec a/nebo dřívější kroky ve výrobním řetězci.

Může existovat několik heterogenních zdrojů Salmonella Enteritidis (ST11) a kmen ohniska může také cirkulovat na jiných farmách, ve Španělsku nebo mimo něj. 

Závěrem lze konstatovat, že riziko nových infekcí způsobených kmenem ohniska nákazy a kontaminovanými vejci zůstává v EU/EHP vysoké. Je proto důležité podporovat meziodvětvová šetření možného původu kontaminace v dodavatelském řetězci vajec

 

Souhrnnou zprávu úřadu EFSA a ECDC týkající se šetření případů způsobených bakterií Salmonella Enteritidis lze nalézt na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7180 

Doplňující informace k tématu lze nalézt rovněž na následující adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella

 

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock