Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference o nových potravinách

Vydáno: 27. 6. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Prezentace z konference, která se konala 19. a 20. června 2018 v Národní technické knihovně v Praze.

Cílem konference organizované Ministerstvem zemědělství bylo předání nových informací, především v oblasti právních předpisů a sdílení zkušeností těch, kteří v oblasti nových potravin působí.

Nové   nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)   2015/2283 o nových potravinách vstoupilo v platnost 1. ledna 2018. Toto nařízení zjednodušuje uvedení netradičních nebo inovativních potravin na trh EU, přičemž zaručuje udržení vysoké úrovně bezpečnosti těchto potravin.

Témata, o kterých se hovořilo

    • nové nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách
    • nové techniky v potravinářské výrobě (nové techniky šlechtění, klonování zvířat a další nové postupy)
    • nové potraviny rostlinného a živočišného původu (včetně botanikálií či hmyzu)
    • důležitost vědeckého hodnocení (možný negativní vliv některých látek – alergie, toxicita, bezpečný příjem pro děti, mládež a těhotné a kojící ženy, atd.)
    • mezinárodní zkušenosti (Evropská komise, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Food Drink Europe, Food and Drug Administration)

 

Konference byla určena tvůrcům právních předpisů, manažerům rizik, posuzovatelům rizik, dozorovým orgánům, chovatelům, zpracovatelům, výzkumným organizacím, profesním svazům, studentům, novinářům.

 

PREZENTACE Z KONFERENCE 

Blok A (19. června)   

Nové nařízení o nových potravinách, Seznam Unie
Rafael Perez-Berbejal, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), Evropská komise

Hodnocení rizik nových potravin – jejich možný dopad na lidské zdraví
Anna Hošťálková, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, Karlova Univerzita

Kontrola a monitoring nových potravin na trhu v ČR
Miriam Bellofattová, Státní zemědělská a potravinářská inspekce


Blok B (19. června)  
 

Význam IPIFF pro producenty hmyzu v Evropě
Christophe Derrien, generální tajemník, Mezinárodní platforma pro produkci hmyzu jako potraviny a krmiva (IPIFF)

Pro a proti produkce hmyzu jako potraviny 
Marie Borkovcová, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova Univerzita v Brně

Praktické zkušenosti s produkcí hmyzu v ČR
Ivan Papoušek, jednatel, Papek s.r.o.

Jak Čechy naučit jíst hmyz
Radek Husek,zakladatel, SENS Foods Operations Ltd.

Blok C (20. června)                                                                                                                               

Role EFSA, zkušenosti s hodnocením žádostí o autorizaci nové potraviny a notifikací tradičních potravin ze třetích zemí
Emanuela Turla, Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Přístup FSE k novým potravinám, seznam BELFRIT
Patrick Coppens, ředitel pro regulační a vědecké záležitosti, Food Supplements Europe (FSE) 

Blok D (20. června)

Nové techniky šlechtění – budoucnost produkce potravin
Jaroslav Petr, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  

Využití nanomateriálů k výrobě potravin – současný stav v EU
Vladimír Ostrý, Státní zdravotní ústav  (SZÚ), Vědecká síť pro hodnocení nanotechnologií v potravinách a krmivech, EFSA  

Nanomateriály v materiálech přicházejících do styku s potravinami
Jaroslav Dobiáš, Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

 
Přílohy
Program (CZ) 
Programme (EN)
Information (EN)