Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mezinárodní konference o nových potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Odborné akce
Prezentace z odborných akcí > Prezentace z odborných akcí

Mezinárodní konference o nových potravinách

Vydáno: 27.6.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Prezentace z konference, která se konala 19. a 20. června 2018 v Národní technické knihovně v Praze.

Cílem konference organizované Ministerstvem zemědělství bylo předání nových informací, především v oblasti právních předpisů a sdílení zkušeností těch, kteří v oblasti nových potravin působí.

Nové   nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)   2015/2283 o nových potravinách vstoupilo v platnost 1. ledna 2018. Toto nařízení zjednodušuje uvedení netradičních nebo inovativních potravin na trh EU, přičemž zaručuje udržení vysoké úrovně bezpečnosti těchto potravin.

Témata, o kterých se hovořilo

    • nové nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách
    • nové techniky v potravinářské výrobě (nové techniky šlechtění, klonování zvířat a další nové postupy)
    • nové potraviny rostlinného a živočišného původu (včetně botanikálií či hmyzu)
    • důležitost vědeckého hodnocení (možný negativní vliv některých látek – alergie, toxicita, bezpečný příjem pro děti, mládež a těhotné a kojící ženy, atd.)
    • mezinárodní zkušenosti (Evropská komise, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Food Drink Europe, Food and Drug Administration)

 

Konference byla určena tvůrcům právních předpisů, manažerům rizik, posuzovatelům rizik, dozorovým orgánům, chovatelům, zpracovatelům, výzkumným organizacím, profesním svazům, studentům, novinářům.

 

PREZENTACE Z KONFERENCE 

Blok A (19. června)   

Nové nařízení o nových potravinách, Seznam Unie
Rafael Perez-Berbejal, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), Evropská komise

Hodnocení rizik nových potravin – jejich možný dopad na lidské zdraví
Anna Hošťálková, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, Karlova Univerzita

Kontrola a monitoring nových potravin na trhu v ČR
Miriam Bellofattová, Státní zemědělská a potravinářská inspekce


Blok B (19. června)  
 

Význam IPIFF pro producenty hmyzu v Evropě
Christophe Derrien, generální tajemník, Mezinárodní platforma pro produkci hmyzu jako potraviny a krmiva (IPIFF)

Pro a proti produkce hmyzu jako potraviny 
Marie Borkovcová, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova Univerzita v Brně

Praktické zkušenosti s produkcí hmyzu v ČR
Ivan Papoušek, jednatel, Papek s.r.o.

Jak Čechy naučit jíst hmyz
Radek Husek,zakladatel, SENS Foods Operations Ltd.


Blok C (20. června)                                                                                                                               

Role EFSA, zkušenosti s hodnocením žádostí o autorizaci nové potraviny a notifikací tradičních potravin ze třetích zemí
Emanuela Turla, Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Přístup FSE k novým potravinám, seznam BELFRIT
Patrick Coppens, ředitel pro regulační a vědecké záležitosti, Food Supplements Europe (FSE) 


Blok D (20. června)

Nové techniky šlechtění – budoucnost produkce potravin
Jaroslav Petr, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  

Využití nanomateriálů k výrobě potravin – současný stav v EU
Vladimír Ostrý, Státní zdravotní ústav  (SZÚ), Vědecká síť pro hodnocení nanotechnologií v potravinách a krmivech, EFSA  

Nanomateriály v materiálech přicházejících do styku s potravinami
Jaroslav Dobiáš, Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 


 
Přílohy
Program (CZ) 
Programme (EN)
Information (EN)

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021