Bezpečnost potravin

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 byla zveřejněna

Vydáno: 7. 12. 2020
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument reaguje na vývoj nákazové situace.

Změny v Metodice 2021 jsou minimální. Je tomu tak s ohledem na plánované změny evropské legislativy v oblasti zdraví zvířat. Nové požadavky bude třeba v průběhu roku 2021 zohlednit v pravidlech kontroly zdraví zvířat ve všech členských státech Evropské Unie (EU) tj. i v Metodice 2021. 

Metodika 2021 upravuje již nyní, s ohledem na novou legislativu EU, možnosti pro vyšetření na infekční rinotracheitidu skotu (IBR).

Dále se v roce 2021 upravují podmínky pro včelaře, za nichž mohou přemísťovat včelstva. Rozsah dosavadních požadavků na vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu před přemístěním včelstev se upravuje v souvislosti s návrhem novely veterinárního zákona, která ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce. Vyšetření bude muset včelař nechat provést při každém přesunu včelstev na vzdálenost větší než 10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost závislá na tom, zda se jedná o přesun do jiného katastrálního území obce, či ne.

Dokument stanoví také pravidla, za nichž mohou myslivci používat antiparazitární přípravky u spárkaté zvěře. Jednou z podmínek pro umožnění provedení antiparazitárního ošetření v dané honitbě je parazitologické vyšetření minimálně 30 % veškeré spárkaté zvěře ulovené na jejím území v uplynulém kalendářním roce. Aby bylo ošetření umožněno, musí být navíc pro danou skupinu parazitóz pozitivních minimálně 30 % z odebraných vzorků. Pro použití antiparazitárních přípravků v roce 2021 pak musí uživatel honitby podat žádost o povolení na místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS), a to nejpozději do 8. 1. 2021 a následně obdrží rozhodnutí KVS o povolení ošetření. Vzhledem k tomu, že antiparazitární přípravky zanechávají rezidua, nelze po stanovenou ochrannou lhůtu maso z ulovené zvěře konzumovat. Z tohoto důvodu je možné antiparazitární přípravky v roce 2021 použít pouze v termínu od 1. 2. 2021 do 21. 2. 2021.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS


Foto: Shutterstock