Bezpečnost potravin

LII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2024

Vydáno: 3. 5. 2024
Autor: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

52. ročník Symposia „CzechFoodChem 2024“ o nových směrech výroby a hodnocení potravin se bude konat ve dnech 19. – 21. 5. 2024 v Praze.

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin představuje zavedené setkání pracovníků širokého spektra potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak z výrobní praxe. Je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické a Ústavem analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Spolupořadateli jsou také Česká zemědělská univerzita v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, senzoricky a fyziologicky aktivní látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou prezentace aktualit firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí.

Program letošního ročníku bude zahrnovat blok zvaných přednášek na téma „Nutričně prospěšné, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné potraviny“. Symposium bude uspořádáno jako vždy formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

V neděli 19. 5. 2024 bude konference zahájena v 16 h Setkáním se senzorikou v Respiriu v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

V pondělí 20. 5. 2024 bude od 8 h na Novotného lávce probíhat Registrace, odborný program zde začne v 9 h. Podrobný program a časový harmonogram symposia najdete v dokumentu Program (připravuje se).

Zdroj: Denní přehled akcí VŠCHT (vscht.cz)