Bezpečnost potravin

Letošní burčáková sezóna přinesla méně falšovaných vzorků

Vydáno: 28. 12. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 12. 2015.

Výsledky letošních kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) ukázaly významně nižší počet falšovaných vzorků oproti loňskému roku. V letošní sezóně inspektoři SZPI prověřili celkem 577 prodejních míst a v 79 případech odebrali vzorek pro analýzu v laboratoři. Rozbor prokázal pochybení u dvou vzorků. U vzorku z provozovny na Kounicově ulici v Brně rozbor identifikoval čtyřnásobně překročený limit pro doslazení a přídavek vody v obj. 45% a vzorek odebraný na Mimoňské ul. v České lípě 1,5 násobně překročil limit pro doslazení. Ve třech provozovnách inspektoři SZPI zakázali uvádět na trh kontrolovanou šarži burčáku nebo ČZHM pro zásadní nedostatky v průvodní dokumentaci. Kompletní přehled vyhovujících i nevyhovujících vzorků viz tabulka na následujících stranách.                                              

Ve srovnání s některými roky v minulosti výsledek letošní kontrolní akce naznačuje zlepšení situace na trhu. V minulosti SZPI zjišťovala nedodržení až u třetiny odebraných vzorků, přičemž se často jednalo o závazné nedostatky – např‎. klamavé označení původu, přítomnost syntetických barviv nebo přídavek vody aj. Lze tak usuzovat, že zvýšený kontrolní tlak a důsledné ukládání pokut za klamání spotřebitele ze strany SZPI vedly ke zvýšení kvality produktů, které jsou spotřebiteli nabízeny jako burčák nebo ČZHM. 

V loňském roce inspektoři odebrali k laboratornímu rozboru 77 vzorků a požadavkům právních předpisů nevyhovělo 9 z nich.

Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI mj. zaměřuje na hygienu prodeje, senzorické požadavky – inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje, označování a průvodní dokumentaci. Je-li při kontrole odebrán vzorek, laboratoř SZPI v Brně prostřednictvím hodnot izotopu vody měřených na nukleární magnetické rezonanci prověřuje geografický a botanický původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. Dále laboratoř sleduje např. přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, nebo množství přidané vody.

Burčák je‎ tradiční výraz chráněný národní i evropskou právní úpravou, jehož použití je vyhrazeno pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce a prodejní sezóna je ohraničena obdobím od 1. 8. do 30. 11. Výrobek totožných parametrů, ovšem vyrobený z hroznů sklizených mimo ČR, je možné prodávat pod názvem „částečně zkvašený hroznový mošt“, nikoliv „burčák“. Případné zneužití názvu burčák je považováno za klamání spotřebitele a SZPI v takových případech přistupuje k zahájení správního řízení o uložení pokuty.

Přehled kontrolovaných šarží burčáku a ČZHM v sezóně 2015 zde

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj:  SZPI

Bezpečnost potravin A-Z: heslo „Burčák