Bezpečnost potravin

Kvalita suplementů prodávaných online

Vydáno: 22. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Průzkum ve Švédsku zjistil, že požadavky na označování splnily jen 2 ze 43 produktů, většina produktů obsahovala podezřelé látky složky či tvrzení přípustné jen v léčivech.

Švédský úřad pro potraviny provedl průzkum a testování zaměřené na soulad s legislativou, pokud jde o kvalitu suplementů prodávaných přes internet a jejich označování. Během r. 2009 – 2010 posoudil 43 doplňků z osmi webových portálů.

Požadavky na označování splnily jen 2 ze 43 produktů.

30 ze 43 produktů obsahoval některou rostlinu nebo extrakt, které nejsou podle úřadu EFSA vhodné  ke konzumaci (tzn. jsou zahrnuty v „compendium of botanicals“ kvůli podezření, že obsahují toxické, addiktivní, psychrotrofní nebo jinak riskantní složky). 16 výrobků obsahovalo složky, kvůli nimž by výrobky měly být označeny jako léčiva.

Látky, u nichž je znám negativní účinek na zdraví, byly zjištěny v 28 produktech.Ty byly objeveny v doplňcích, které byly určeny ke snižování váhy. Příklady nebezpečných látek: kofein, synefrin, forskolin (Coleus forskohlii), acetylcystein, 5-hydroxytryptofan (oxitriptan) a kyselina gama-aminomáselná (GABA). Osm z těchto 28 výrobků by s ohledem na obsažené látky nebo uvedené tvrzení mohlo být uváděno na trh jako léčivo.

U 19 ze 43 produktů chybělo označení ve švédském jazyce.

Na 18 z 24 švédsky označených výrobcích bylo uvedeno zdravotní tvrzení, velmi často vědecky nepodložené.

Tento průzkum je jen malou ukázkou online trhu, nabídka je mnohonásobně větší.

EU Food Law, 2011, č. 479, s. 14