Bezpečnost potravin

Kovové nanočástice mohou regulovat růst rostlin

Vydáno: 4. 7. 2022
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Umělé nanomateriály ovlivňují růst a vývoj rostlin, negativně i pozitivně, podle jejich typu, vlastností, koncentrací a způsobu aplikace. Podle dřívějších studií například působí nanočástice oxidu železnato-železitého (Fe3O4) na klíčení semen tabáku (Nicotiana tabacum) podle toho, jak jsou velké a v jaké jsou koncentraci. Stále je ale ještě co zkoumat.

Kredit: Wan Jinpeng.

Badatelé čínské Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) a Shanxi Agricultural University dávnou zkoumali vliv nanomateriálů na mechanismy odpovědi tabáku na těžké kovy.

Čínský tým použil kultivar tabáku Yunyan 87 (N. tabacum) a zkoumal, jak nanočástice oxidu železnato-železitého (Fe3O4) a oxidu zinečnatého (ZnO) ovlivňují růst semenáčků tabáku a jejich odolnost vůči kadmiku (Cd).

Nejprve ověřovali vliv kadmia na semenáčky tabáku a zjistili, že působení tohoto těžkého kovu omezuje růst semenáčků v celé řadě ukazatelů. Když pak vystavili listy tabáku oběma typům nanočástic, ukázalo se, že jak nanočástice oxidu železnato-železitého (Fe3O4), tak nanočástice oxidu zinečnatého (ZnO) mohou do značné míry obnovit růst rostlin tabáku vystavených neblahému vlivu kadmia.

Jak uvedl Wan Jinpeng z XTBG, jejich výsledky potvrzují, že kovové nanočástice mohou fungovat jako regulátory růstu rostlin. Zdá se, že takové nanočástice bude možné využívat pro zlepšení produkce plodin  v oblastech znečištěných těžkými kovy.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: Metal nanoparticles serves as plant growth regulators (phys.org)

 

Zdroj: Gate2Biotech