Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v březnu 2019

Vydáno: 12. 4. 2019
Autor: HSHMP

Informace SVS ze dne 11. 4. 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce března 2019 celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 35 finančních sankcí v celkové výši 271.000,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.


V provozovnách stravovacích služeb v měsíci březnu byly zjištěny zejména nedostatky u označování rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v technologickém postupu při přípravě pokrmů a udržování potravin při bezpečných teplotách (viz graf č. 2).  

Na základě podnětu se uskutečnilo 23 kontrol a na ohlášení zdravotních obtíží po požití pokrmu bylo provedeno 22 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.   

Graf č. 1


Zdroj:
HSHMP

Graf č. 2

Zdroj: HSHMP

 

Fotografie provozoven

Foto č. 1: nedostatečná provozní hygiena zázemí stravovacího provozu  


Zdroj: HSHMP  

Foto č. 2: nedostatečná provozní hygiena zařizovacího předmětu  


Zdroj: HSHMP

Foto č. 3: nedostatečná provozní hygiena zařizovacího předmětu   


Zdroj: HSHMP  

Foto č. 4: nedostatky v technologickém postupu při přípravě pokrmů   


Zdroj: HSHMP  

Foto č. 5: výskyt hmyzu v kuchyni   


Zdroj: HSHMP

 

Seznam provozoven kontrolovaných HSHMP v měsíci březnu 2019 (pdf; 418 kB)

 

V Praze 11. 4. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP